be understood

listen to the pronunciation of be understood
İngilizce - Türkçe
belli olmak
anlaşılmak

Anlaşılmak için yerli konuşmacı gibi konuşmana gerek yok. - You don't need to sound like a native speaker in order to be understood.

Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlaşılmak için değil. - Women are meant to be loved, not to be understood.

understood
anlaşılan

Müzik tüm insanlar tarafından anlaşılan bir dildir. - Music is a language understood by all humans.

understood
(Dilbilim) örtük
understood
anlaşılmak

O kolayca anlaşılmak için yeterince açık konuşur. - She speaks clearly enough to be easily understood.

Herkes tarafından anlaşılmak kolay değildir. - It is not easy to be understood by everybody.

understood
{f} anla

Kolayca anlaşılabilir olduğu için bu tür kitapları okuyun. - Read such books as can be easily understood.

Anlaşılması yeterince basit bir evren onu anlayabilecek bir aklı üretemeyecek kadar çok basittir. - Any universe simple enough to be understood is too simple to produce a mind able to understand it.

understood
kabul edilmiş
understood
söylenmeden anlaşılan
to be understood
anlaşılır olmak
understood
f., bak. understand. s. söylenilmeden anlaşılan, farzedilen
understood
söylenilmeden anlaşılan
İngilizce - İngilizce

be understood teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

understood
Indicates comprehension on the part of the speaker
understood
Simple past tense and past participle of understand
understood
tacit
understood
past of understand
understood
fully apprehended as to purport or meaning or explanation; "the understood conditions of troop withdrawal were clear"
understood
Of things which have been comprehended
understood
Understood is the past tense and past participle of understand. the past tense and past participle of understand
understood
fully apprehended as to purport or meaning or explanation; "the understood conditions of troop withdrawal were clear
understood
indicated by necessary connotation though not expressed directly; "gave silent consent"; "a tacit agreement"; "the understood provisos of a custody agreement"
understood
of Understand
understood
{s} capable of being inferred, implied; agreed upon, commonly known; comprehended
be understood

  Heceleme

  be un·der·stood

  Türkçe nasıl söylenir

  bi ʌndırstûd

  Telaffuz

  /bē ˌəndərˈsto͝od/ /biː ˌʌndɜrˈstʊd/

  Videolar

  ... Security and Medicare. She had worked all her life, put in this money and understood ...
  ... it's understood to be a voucher program. His running mate ' ...

  Günün kelimesi

  jaywalk