bataklı

listen to the pronunciation of bataklı
Türkçe - İngilizce
swampy; marshy, paludous, palustral; boggy; fenny
slough
boggy
{s} marshy
batak
mire
batak
marshy
batak
marsh

Lots of herons live in the marsh. - Bataklıkta birçok balıkçıl yaşar.

The marsh is knee-deep. - Bataklık diz boyudur.

batak
swamp

How did you fall into the swamp? Somebody pushed us. - Bataklığa nasıl düştün? Biri bizi itti.

The plague came from the swamp. - Veba bataklıktan geldi.

batak
{i} sink

The skyscraper is expected to sink into the bog. - Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor.

batak
ooze
batak
boggy
batak
hotbed
batak
boggles
batak
swamp, marsh; swampy, marshy, boggy; bad
batak
{i} morass
batak
swampy; marshy; boggy; fenny
batak
{s} miry
batak
{i} bog

The skyscraper is expected to sink into the bog. - Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor.

batak
in carey street
batak
{i} gutter
batak
{i} quagmire

The rain turned the road into a quagmire. - Yağmur yolu bataklığa çevirdi.

The war quickly turned into a quagmire. - Savaş hızla bir bataklığa dönüştü.

batak
{i} quicksand

Tom pulled Mary out of the quicksand. - Tom Mary'yi bataklıktan çıkardı.

batak
unsalvable, hopeless
batak
{i} slough
batak
{i} quag

The rain turned the road into a quagmire. - Yağmur yolu bataklığa çevirdi.

The war quickly turned into a quagmire. - Savaş hızla bir bataklığa dönüştü.

batak
swamp; marsh; bog; fen
İngilizce - İngilizce

bataklı teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Batak
The languages either one of these peoples speak
Batak
A collective name for several different peoples of the Philippines
Batak
A collective name for several different peoples of North Sumatra in Indonesia
Batak
Any member of any of several closely related ethnic groups of central Sumatra, Indon. The Batak are descendants of a powerful Proto-Malayan people who until 1825 lived in relative isolation in the highlands surrounding Lake Toba in Sumatra. They have their own written language. In their traditional religion, ancestors, plants, animals, and inanimate objects are considered to possess souls or spirits; today about a third of the 3.1 million Batak adhere to traditional beliefs, while the rest profess Christianity or Islam
Batak
A town in southern Bulgaria
Türkçe - Türkçe
Bataklığı olan (yer)
BATAK
Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış
BATAK
Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin
BATAK
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay
batak
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
batak
Kötü durum, içinden çıkılmaz iş
bataklı