birinden sitayişle bahsetmek

listen to the pronunciation of birinden sitayişle bahsetmek
Türkçe - İngilizce
Speak in praise of somebody, praise
Türkçe - Türkçe
Övmek, övgüyle bahsetmek
birinden sitayişle bahsetmek