baştan sona

listen to the pronunciation of baştan sona
Türkçe - İngilizce
over

Read over your paper before you hand it in. - Teslim etmeden önce kağıdını baştan sona oku.

Tom carefully read over the contract. - Tom sözleşmeyi dikkatli bir şekilde baştan sona okudu.

through

Tom flipped through the pages of the magazine. - Tom baştan sona kadar derginin sayfalarını çevirdi.

Let's just talk this through. - Sadece bunu baştan sona konuşalım.

entirely
(deyim) up hill and down dale
from beginning to end
from start to finish
thru
throughout
altogether
throughly
thro

Tom flipped through the pages of the magazine. - Tom baştan sona kadar derginin sayfalarını çevirdi.

The squirrel chewed through the power cable. - Sincap güç kablosunu baştan sona çiğnedi.

from a to izzard
baştan sona her şey
gamut
baştan sona kadar
from beginning to end
Türkçe - Türkçe
Daima, her zaman
baştan sona