bağırlar

listen to the pronunciation of bağırlar
Türkçe - İngilizce
viscera
The intestines
plural form of viscus Collectively, the internal organs of the body, especially those contained within the abdominal and thoracic cavities, such as the liver, heart, or stomach
internal body organs
pl
The larger organs lying within the cavities of the chest and abdomen (BMD)
of Viscus
The midsection of the body containing the stomach and the intestines
Internal body organs in the abdominal area, including the kidney, liver, pancreas, stomach, intestines, and adrenal glands
{i} internal organs, any of the internal organs of the body (especially in the abdominal cavity, i.e. the intestines); entrails
The internal organs of the body; especially those in the thoracic and abdominal cavities
the major internal organs of the body (e g , intestines, liver) (adjective visceral)
internal organs collectively (especially those in the abdominal cavity); "`viscera' is the plural form of `viscus'
Collectively, the internal organs of the body, especially those contained within the abdominal and thoracic cavities, such as the liver, heart, or stomach
internal organs collectively (especially those in the abdominal cavity); "`viscera' is the plural form of `viscus'"
Viscera are the large organs inside the body, such as the heart, liver, and stomach. the large organs inside your body, such as your heart, lungs, and stomach (plural of viscus )
bağır
{i} bosom
bağır
(Anatomi) interior organs
bağır
chest
bağır
internal organs
bağır
(Tıp) sternum
bağır
middle part
bağır
cry out

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

You don't have to cry out. I can hear you. - Bağırmak zorunda değilsin. Seni duyabiliyorum.

bağır
{f} bawl
bağır
cry out for
bağır
{f} shout

Each house is within shouting distance of another. - Her ev diğerine bağırma mesafesindedir.

Keep away from the vertical cliff! she shouted. - Dikey kayalıklardan uzak durun! o bağırdı.

bağır
vociferate
bağır
bawling
bağır
bosom, breast; middle part; internal organs
bağır
saddle (of a mountain)
bağır
middle part (of an archery bow)
bağır
bosom, breast
bağır
bowels, internal organs, viscera
bağır
holler
bağır
splanchnic
bağır
petto
Türkçe - Türkçe

bağırlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bağır
ahşa
Bağır
(Osmanlı Dönemi) HAVSA
bağır
Ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa
bağır
Göğüs
bağır
Göğüs: "Yakup, ceketini, mintanını, içliğini çıkarmış, bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi sessiz ve kımıldamadan duruyor."- T. Buğra
bağır
Ok yayı ve dağda orta bölüm
bağırlar