ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa

listen to the pronunciation of ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa
Türkçe - Türkçe
bağır
ciğer, bağırsak gibi vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa

    Heceleme

    ci·ğer, ba·ğır·sak gi·bi vü·cut boş·luk·la·rın·da bu·lu·nan or·gan·la·rın or·tak a·dı, ah·şa

    Günün kelimesi

    couth