azarlayıcı

listen to the pronunciation of azarlayıcı
Türkçe - İngilizce
with harsh condemnation
of or characterized by vituperation
upbraiding
vituperative
blister
objurgatory
azarla
{f} reprimand

James had a great fear of making mistakes in class and being reprimanded. - James derste hatalar yapmaktan ve azarlanmaktan çok korkardı.

Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class. - Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı.

azarla
{f} rebuke

He took it for an implied rebuke. - Anlaşilan onu bir azarlama zannetti.

azarla
{f} scolding

When she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue. - O geç kaldığında canım onu azarlamak istedi ama dilimi tuttum.

I didn't feel like scolding her for being late. - Geç kaldığı için canım onu azarlamak istemedi.

azarla
{f} reproach
azarla
{f} reproving
azarla
reprove
azarla
reprehend
azarla
{f} twit
azarla
upbraid

My mother-in-law never passes up an opportunity to upbraid me over my decision to go into business for myself. - Kayınvalidem kendim için işe gitme kararım üzerinden beni azarlama fırsatını asla kaçırmaz.

azarla
lay into
azarla
dress down
azarla
berate

The teacher lost his job because he cruelly berated students who made mistakes. - Öğretmen işini kaybetti çünkü hata yapan öğrencileri acımasızca azarladı.

azarla
chide

Mary chided Tom for spending so much time on Tatoeba. - Mary Tom'u Tatoeba'da çok zaman harcadığı için azarladı.

azarla
scold

He scolded me for being lazy. - O, tembel olduğum için beni azarladı.

I gave it up after my father had given me a good scolding. - Babam beni iyi bir azarladıktan sonra ondan vazgeçtim.

azarla
tell off
azarla
tick off
azarla
tickoff
azarla
telloff
azarla
chid

Mary chided Tom for spending so much time on Tatoeba. - Mary Tom'u Tatoeba'da çok zaman harcadığı için azarladı.

azarla
chidden
azarla
chiding
azarla
chided

Mary chided Tom for spending so much time on Tatoeba. - Mary Tom'u Tatoeba'da çok zaman harcadığı için azarladı.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ÂRİZ
azarlayıcı