awkward, ungainly; lacking grace or dexterity in movement

listen to the pronunciation of awkward, ungainly; lacking grace or dexterity in movement
İngilizce - Türkçe

awkward, ungainly; lacking grace or dexterity in movement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gawky
beceriksiz
gawky
hantal
gawky
sakar
gawky
{s} utangaç
gawky
{s} kolları, bacakları uzun, biçimsiz ve hantal
gawky
{s} ahmak
İngilizce - İngilizce
gawky
awkward, ungainly; lacking grace or dexterity in movement