at one's workplace

listen to the pronunciation of at one's workplace
İngilizce - Türkçe

at one's workplace teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

at work
çalışırken

Tom çalışırken Fransızca konuşmak zorunda. - Tom has to speak French at work.

Tom bir barmen olduğu için, o her gün çalışırken bir buz kıracağı kullanır. - Since Tom is a bartender, he uses an ice pick every day at work.

at work
iş başında

Çalışma odasında hâlâ iş başında. - He is still at work in the workroom.

Tom ve Mary şu anda iş başında. - Tom and Mary are at work now.

at work
işte

O şimdi işte fakat yedide dönecek. - He is at work now, but will come back at seven.

Evde mi yoksa işte mi daha fazla zaman harcarsın? - Do you spend more time at home or at work?

İngilizce - İngilizce
at work

He's not at home at the moment, he's at work.

at one's workplace