want of connection, or agreement, as of parts or ideas in thought, speech, etc

listen to the pronunciation of want of connection, or agreement, as of parts or ideas in thought, speech, etc
İngilizce - Türkçe

want of connection, or agreement, as of parts or ideas in thought, speech, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

incoherence
(Tıp) Tutarsızlık, birbiriyle ilişkisizlik (fikir ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisiz oluşu gibi)
incoherence
bağdaşmazlık
incoherence
(Bilgisayar) evreuyumsuzluk sinuzoid
incoherence
evreuyumsuzluk
incoherence
bkz.incoherency
incoherence
anlaşılmazlık
incoherence
uyumsuzluk
incoherence
{i} tutarsızlık
incoherence
{i} anlamsızlık
incoherence
{i} ipe sapa gelmeme
İngilizce - İngilizce
incoherence
want of connection, or agreement, as of parts or ideas in thought, speech, etc