ashen

listen to the pronunciation of ashen
İngilizce - Türkçe
kül renkli
küllü
kül renginde
külden oluşan
soluk gri
soluk renkli
{s} kül gibi
{s} dişbudak
{s} solgun
{s} külrengi
{s} çok soluk, çok solgun
{s} dişbudak ağacından yapılmış
dişbudak ağacına ait veya ondan yapılmış
pale
{s} solgun

John geri döndüğünde sanki bir hayalet görmüş gibi solgun görünüyordu. - When John came back, he looked pale as if he had seen a ghost.

Tom solgun görünüyor. Ona bir şey mi oldu? - Tom looks pale. Is anything the matter with him?

pale
{s} soluk

O hep soluk görünüyor. - She always looks pale.

O bir soluk cildi vardır. - She has a pale complexion.

pale
{f} rengi solmak
pale
{s} açık

Gündüzleri açık bir güneş görürüz, ve geceleri solgun bir ay ve güzel yıldızları görürüz. - At daytime, we see the clear sun, and at nighttime we see the pale moon and the beautiful stars.

Turkuaz rengi, berrak su rengini çağrıştırıyor, açık ve soluk bir mavi. - The turquoise colour evokes the colour of clear water, it's a light and pale blue.

pale
mat
pale
solmak
pale
cansız
pale
sönük kalmak
pale
{i} kazık
pale
sınırlandırılmış herhangi bir şey
pale
belirli kimselerin oturmasına tahsis edilmiş mıntıka
pale
{s} sararmış

Hayalet gibi sararmışsın. - You're pale as a ghost.

pale
(Tekstil) soluk, uçuk, mat, pastel
pale
{i} yetki alanı
pale
{i} akça
pale
{s} sarı

Mutfak soluk sarı çinilerle kaplıydı. - The kitchen was lined with pale yellow tiles.

pale
{f} soldurmak
pale
{s} açık, uçuk (renk)
İngilizce - İngilizce
Ash-colored; pale; anemic

His ashen face belied his claims of good health.

Of or resembling ashes

A fine, ashen dust hung in the air.

Made from the wood of the ash tree

An ashen bow and quiver of arrows beside.

pale
{a} made or formed of ash-wood, like ash
Pale, wan, pallid
nII: edible plant
Shelley; "lips whitewith terror"; "a face white with rage" made of wood of the ash tree
Like or of ashes
livid with the hue of death"- Mary W
Shelley; "lips whitewith terror"; "a face white with rage"
for Ashes
resembling ashes (as in color)
ash-colored or anemic looking from illness or emotion; "a face turned ashen"; "the invalid's blanched cheeks"; "tried to speak with bloodless lips"; "a face livid with shock"; "lips
Of or pertaining to the ash tree
Consisting of, or resembling, ashes; of a color between brown and gray, or white and gray
made of wood of the ash tree
obs
greyish
Someone who is ashen looks very pale, especially because they are ill, shocked, or frightened. = pallid
pl
{s} pale, gray, ash-colored
ashen-faced
Having a pallor (pale face) due to fear or similar emotion
ashen-faced
Someone who is ashen-faced looks very pale, especially because they are ill, shocked, or frightened. The survivors were ashen-faced and visibly shaken
Türkçe - İngilizce

ashen teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kül gibi ashen
(face)
ashen