as much

listen to the pronunciation of as much
İngilizce - Türkçe
aynı miktarda
kadar

Erkek kardeşim benim yediğimin iki katı kadar yemek yiyor. - My brother eats twice as much as I do.

Haber onu, beni şaşırttığı kadar, çok şaşırttı. - The news surprised him as much as it did me.

(Fiili Deyim ) öyle
as much as
olduğu kadar

Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk. - We learned as much as possible about their culture before visiting them.

Bir yabancı dili öğrenmek istiyorsan mümkün olduğu kadar çok çalışmalısın. - If you want to master a foreign language, you must study as much as possible.

as much as
olabildiği kadar
as much as
aynı miktarda
as much as
kadar

Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor. - As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships.

O, benim kazandığımın üç katı kadar çok kazanıyor. - He earns three times as much as I do.

as much as
kadar çok

Mary'nin onu sevdiği kadar çok Tom Mary'yi sevmiyordu. - Tom didn't love Mary as much as she loved him.

Tom beni otuz dolara istediğin kadar çok yiyebileceğin bir restorana götürdü. - Tom took me to a restaurant where you can eat as much as you want for thirty dollars.

as much of
kadar bir
as much as
aynı
as much as
bile
İngilizce - İngilizce
to the same extent; up to the desired amount
as much as
to the same extent; up to the desired amount
as much

  Türkçe nasıl söylenir

  äz mʌç

  Telaffuz

  /ˈaz ˈməʧ/ /ˈæz ˈmʌʧ/

  Ortak Eşdizimliler

  as much as

  Videolar

  ...  Much of the growth comes from convergence.  It comes from catching up and after you ...
  ... Lady Gaga, which basically means you don't have very much ...

  Günün kelimesi

  sarcophagus