as much

listen to the pronunciation of as much
İngilizce - Türkçe
kadar

Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor. - As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships.

Ben elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. - I will help as much as I can.

aynı miktarda
(Fiili Deyim ) öyle
as much as
olduğu kadar

Romanlar geçmişte olduğu kadar çok okunmuyor. - Novels aren't being read as much as they were in the past.

Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk. - We learned as much as possible about their culture before visiting them.

as much as
olabildiği kadar
as much as
aynı miktarda
as much as
kadar

Erkek kardeşim benim yediğimin iki katı kadar yemek yiyor. - My brother eats twice as much as I do.

Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor. - As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships.

as much as
kadar çok

Mary'nin onu sevdiği kadar çok Tom Mary'yi sevmiyordu. - Tom didn't love Mary as much as she loved him.

O, benim kazandığımın üç katı kadar çok kazanıyor. - He earns three times as much as I do.

as much of
kadar bir
as much as
aynı
as much as
bile
İngilizce - İngilizce
to the same extent; up to the desired amount
as much as
to the same extent; up to the desired amount
as much

  Türkçe nasıl söylenir

  äz mʌç

  Telaffuz

  /ˈaz ˈməʧ/ /ˈæz ˈmʌʧ/

  Ortak Eşdizimliler

  as much as

  Videolar

  ... make the web much better, both as a platform for developers ...
  ... product has to be much better. ...

  Günün kelimesi

  judas