as if giving off light or warmth

listen to the pronunciation of as if giving off light or warmth
İngilizce - İngilizce
refulgent

She had a refulgent smile.

as if giving off light or warmth

  Heceleme

  as if gi·ving off light or warmth

  Türkçe nasıl söylenir

  äz îf gîvîng ôf layt ır wôrmth

  Telaffuz

  /ˈaz əf ˈgəvəɴɢ ˈôf ˈlīt ər ˈwôrmᴛʜ/ /ˈæz ɪf ˈɡɪvɪŋ ˈɔːf ˈlaɪt ɜr ˈwɔːrmθ/