arkadaş olma

listen to the pronunciation of arkadaş olma
Türkçe - İngilizce
make friends
arkadaş olmak
make friends

I did my best to make friends with Tom. - Ben Tom ile arkadaş olmak için elimden geleni yaptım.

We're not here to make friends. - Biz arkadaş olmak için burada değiliz.

arkadaş olmak
friends

Tom wanted to be just friends. However, Mary wanted much more. - Tom sadece arkadaş olmak istedi. Ancak, Mary çok daha fazlasını istedi.

I want to make friends with Nancy. - Nancy ile arkadaş olmak istiyorum.

arkadaş olmak
befriend
arkadaş olmak
(Argo) down
arkadaş olmak
friends with

I don't want to be friends with you. - Seninle arkadaş olmak istemiyorum.

Tom just wants to be friends with you. - Tom sadece sizinle arkadaş olmak istiyor.

arkadaş ol
become friends with
arkadaş ol
befriend

Sami befriended dangerous people. - Sami tehlikeli insanlarla arkadaş olmuştu.

While in jail, Tom befriended John, an infamous car thief. - Tom, hapiste iken, kötü şöhretli bir araba hırsızı olan John'la arkadaş oldu.

arkadaş olmak
make friends with

It is interesting to make friends with a foreigner. - Bir yabancı ile arkadaş olmak ilginçtir.

A party is a good place to make friends with other people. - Parti başka insanlarla arkadaş olmak için elverişli bir yerdir.

arkadaş olmak
Make friends with someone
arkadaş olmak
pal up
arkadaş olmak
be friends with

Tom just wants to be friends with you. - Tom sadece sizinle arkadaş olmak istiyor.

Tom wants to be friends with Mary. - Tom Mary ile arkadaş olmak istiyor.

arkadaş olmak
consociate
arkadaş olmak
keep smb. company
arkadaş olmak
to become friends

Children always find a reason to become friends. - Çocuklar her zaman arkadaş olmak için bir neden bulur.

arkadaş olmak
pal up with
arkadaş olmak
to become friends, to make friends (with), to be friends (with)
arkadaş olmak
pal
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) TERAFUK
Arkadaş olmak
(Osmanlı Dönemi) TEMALÜ'
arkadaş olmak
Bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
arkadaş olma