argument, debate

listen to the pronunciation of argument, debate
İngilizce - Türkçe

argument, debate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

controversy
{i} ihtilaf

Yeni okulun yeriyle ilgili ihtilaf vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
{i} tartışma

Tartışmada onun yanında yer aldık. - We sided with him in the controversy.

Tom tartışmayı sevmez. - Tom doesn't like controversy.

controversy
{i} çekişme
controversy
uyuşmazlık
controversy
anlaşmazlık

Yeni okulun yeri ile ilgili anlaşmazlık vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
Uzlaşmazlık
controversy
munazara
controversy
(Askeri) MÜNAKAŞA, İHTİLAF, MÜCADELE
İngilizce - İngilizce
controversy
argument, debate

  Heceleme

  argument, de·bate

  Telaffuz

  Videolar

  ... emulated success.  And what is not in doubt is that competition, argument, debate, trial ...

  Günün kelimesi

  scrannel