your usual, normal, or true self

listen to the pronunciation of your usual, normal, or true self
الإنجليزية - التركية

تعريف your usual, normal, or true self في الإنجليزية التركية القاموس.

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Lütfen kendine iyi bak. - Please take care of yourself.

Kendine iyi bir adam buldun. - You got yourself a nice guy.

yourself
özün
yourself
kendini

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

yourself
kendin

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

Onu kendin mi yaptın? - Did you do it by yourself?

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir. - It is not good for your health to shut yourself in all day.

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
الإنجليزية - الإنجليزية
yourself

After a good night's sleep you'll feel like yourself again.

your usual, normal, or true self
المفضلات