to cause to seem very poor and inadequate

listen to the pronunciation of to cause to seem very poor and inadequate
to cause to seem very poor and inadequate

  الواصلة

  to cause to seem ve·ry poor and in·ad·e·quate

  التركية النطق

  tı kôz tı sim veri pûr ınd înädıkwıt

  النطق

  /tə ˈkôz tə ˈsēm ˈverē ˈpo͝or ənd ənˈadəkwət/ /tə ˈkɔːz tə ˈsiːm ˈvɛriː ˈpʊr ənd ɪnˈædəkwət/

  كلمة اليوم

  effete
المفضلات