to cause to seem very poor and inadequate

listen to the pronunciation of to cause to seem very poor and inadequate
to cause to seem very poor and inadequate

  Heceleme

  to cause to seem ve·ry poor and in·ad·e·quate

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kôz tı sim veri pûr ınd înädıkwıt

  Telaffuz

  /tə ˈkôz tə ˈsēm ˈverē ˈpo͝or ənd ənˈadəkwət/ /tə ˈkɔːz tə ˈsiːm ˈvɛriː ˈpʊr ənd ɪnˈædəkwət/

  Günün kelimesi

  orthography