sonucunda

listen to the pronunciation of sonucunda
التركية - الإنجليزية
in the wake of
in consequence of
as a result of

As a result of a traffic jam, he wasn't able to see her off at the station. - Trafik sıkışıklığı sonucunda, onu istasyondan uğurlayamadı.

Many people were left homeless as a result of the earthquake. - Deprem sonucunda birçok kişi evsiz kaldı.

as the result of
sonuç
conclusion

You must not jump to conclusions. - Sonuçlara atlamamalısın.

Let's forget everything about that conclusion. - Bu sonuç hakkında her şeyi unutalım.

sonuç
{i} consequence

This could have unintended consequences. - Bunun umulmadık sonuçları olabilir.

Tom took a moment to consider the consequences. - Tom sonuçları değerlendirmek için biraz zaman istedi.

sonuç
result

The situation resulted in violence. - Durum şiddetle sonuçlandı.

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

sonuç
outcome

Our research indicates that such outcomes are becoming more common in this age group. - Araştırmamız bu tür sonuçların bu yaş grubunda daha yaygın hale gelmekte olduğunu göstermektedir.

The outcome of the election is doubtful. - Seçim sonuçları şüphelidir.

sonucunda ortaya çıkan
resultant 
sonucunda oluşan kayıp
(Ticaret) consequential loss
sonuç
{i} end

I hope everything will turn out well in the end. - Sonunda her şeyin iyi sonuçlanacağını ümit ediyorum.

The peace talks ended in failure. - Barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

sonuç
joy
sonuç
{i} success

I'm sure your efforts will result in success. - Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim.

He said to himself, Will this operation result in success? - Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı?

sonuç
result, consequence, outcome, conclusion, product, effect netice
sonuç
product
sonuç
payoff
sonuç
result, outcome, conclusion
sonuç
wrap-up
sonuç
{i} show

Tom's strength training began to show results. - Tom'un güç antrenmanı sonuçları göstermeye başladı.

Her health screening showed no negative results. - Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi.

sonuç
effect

If you do that, it will only bring about a contrary effect. - Eğer bunu yaparsan,bu sadece aksi sonuçlar doğuracak.

It's simply cause and effect. - Sadece neden ve sonuçtur.

bunun sonucunda
so
bunun sonucunda
hereat
onun sonucunda
so
sonuç
after effect
sonuç
catastrophe
sonuç
determination
sonuç
deduction
sonuç
find

Eventually it was possible to find a really satisfactory solution. - Sonunda gerçekten tatmin edici bir sonuç bulmak mümkündü.

You've always known that eventually everyone would find out. - Sonuçta herkesin öğreneceğini sen her zaman biliyordun.

sonuç
finish

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

sonuç
ending

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

sonuç
desinence
sonuç
(Bilgisayar) result at
sonuç
(Denizbilim) conculusion
sonuç
repercussion
sonuç
bottomline
sonuç
(Bilgisayar) farewell statement
sonuç
(Ticaret) performance
sonuç
resultant 
sonuç
rowen
sonuç
(Ticaret) output
sonuç
sequent
sonuç
all in all

All in all, how many different schools have you attended? - Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin?

sonuç
(Ticaret) score
sonuç
desition
sonuç
{i} issue
sonuç
ramification

Sami didn't fully understand the ramifications of his actions. - Sami kendi eylemlerinin sonuçlarını tam olarak anlamadı.

sonuç
inference
sonuç
bottom line
sonuç
avail
sonuç
hangover
sonuç
event

Tom should eventually have enough money to buy Mary a diamond ring. - Tom'un sonuçta Mary'ye elmas bir yüzük alması için yeterli parası olmalıydı.

Eventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime. - Sonuçta, o şiddet suçu sebebiyle beş yıl hapis yatmıştı.

sonuç
fruit

Your effort will surely bear fruit. - Çabanız mutlaka sonuç verecek.

Let's stop this fruitless argument. - Bu sonuçsuz argümanı bırakalım.

sonuç
child

She's still a child after all. - Sonuçta o hâlâ bir çocuk.

Sami had a relationship that resulted in a child. - Sami'nin bir çocukla sonuçlanan bir ilişkisi vardı.

sonuç
resultant
sonuç
{i} decision

This decision had important results. - Bu kararın önemli sonuçları vardı.

Maria is always making hasty decisions, forgetting about the consequences. - Maria sonuçları unutarak her zaman aceleci kararlar veriyor.

bunun sonucunda
As a result of this/that
sonuç
result for
sonuç
result to
sonuç
to result
sonuç
{i} corollary
sonuç
{i} finding
sonuç
{i} sum

I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion. - Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum.

sonuç
ate
sonuç
success#
sonuç
deduct
sonuç
(Hukuk) outcome, conclusion
sonuç
denouement
sonuç
produce

Effort produces fine results. - Çaba güzel sonuçlar üretir.

Like causes produce like results. - Benzer sebepler benzer sonuçlar üretirler.

sonuç
close

The election results were extremely close. - Seçim sonuçları son derece yakın.

sonuç
harvest
sonuç
{i} sequel
sonuç
spawn
sonuç
{i} aftermath
sonuç
{i} upshot
sonuç
consequent
sonuç
log. conclusion
sonuç
fruitage
sonuç
ultimate

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

التركية - التركية

تعريف sonucunda في التركية التركية القاموس.

Sonuç
netice
sonuç
Öz, özet
sonuç
Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey
sonuç
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
sonuç
Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Öz, özet
sonuç
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı
sonuç
Yazının veya sözün bitim bölümü
sonucunda
المفضلات