small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible

listen to the pronunciation of small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
الإنجليزية - التركية

تعريف small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible في الإنجليزية التركية القاموس.

little
{s} ufak

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

little
küçük

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching TV.

little
{s} az
little
azıcık

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

Sahip olduğum azıcık bilgiyi ona verdim. - I gave her what little information I had.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Benim için biraz çok gençsin. - You're a little too young for me.

Tom Mary'den muhtemelen sadece biraz daha genç. - Tom is probably just a little younger than Mary.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

O kadar az zamanım vardı ki öğle yemeğini aceleyle yemek zorunda kaldım. - I had so little time that I had to eat lunch in a hurry.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
الإنجليزية - الإنجليزية
little
small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
المفضلات