port

listen to the pronunciation of port
الإنجليزية - التركية
liman

Bana limana giden yolu gösterir misiniz? - Could you show me the way to the port?

Yüzlerce gemi Amerikan limanlarından ayrıldı. - Hundreds of ships left American ports.

{i} iskele

Hangi taraf iskele hangi taraf sancak hep karıştırıyorum. - I always confuse which side is port and which starboard.

(Bilgisayar) giriş

Bunları bu şekilde birleştirirsen; 14 girişli bir USB çoklayıcı elde edersin. - If you combine them in this way, you get a 14 port USB hub.

havalimanı
sığınacak yer
{i} iskele tarafı
{i} delik
liman idaresi
i., bilg. port, kapı
{i} kale duvarındaki delik
bağlantı noktası kapı
{i} lomboz
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
i., den
şarap/lomba
{i} porto şarabı
{i} duruş
borda
(Ticaret) barınacak yer
(Bilgisayar) çıkış yeri
su
(Bilgisayar) bağlan
ağız
bağlantı kapısı
(Bilgisayar) bağlantı noktası
(Bilgisayar,Teknik) giriş yeri
lombuz
(Askeri) geminin sol yanı
(Bilgisayar) bağlantı noktaları
doğal durum
hal

Kütüphanenin bu bölümü halka açık değil. - This portion of the library is off-limits to the public.

Fırtına geminin limandan ayrılmasını imkansız hale getirdi. - The storm will make it impossible for the ship to leave port.

gaz
açıklık
geminin iskele tarafı
liman kenti

Doğduğum yer olan Nagasaki, güzel bir liman kentidir. - Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city.

lombar
i., den. iskele, geminin sol yanı
{i} gaz deliği
{i} tavır
{i} buhar deliği
(Denizcilik) İskele, geminin sol tarafı
{i} geminin sol tarafı
açık liman
port of call uğranılacak liman
(Askeri) LİMAN: Gemilerin yüklerini boşaltabilecekleri veya alabilecekleri yer. Bu terim, deniz kıyısında, seyrüsefer edilebilir nehirlerde veya dahili; su yollarında gemilerin girebilecekleri herhangi bir liman içermektedir. "ports-limanlar" terimi; hava meydanları, hava limanları olarak adlandırılan hava tesisleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Bak. "control port", "indoctrination port", "major port", "minor port", "secondary port", "water terminal"
port of entry ithalât limanı
gümrük dairesi olan liman
su yolu
(Argo) valiz

Kumiko havaalanında valizini bir hamala taşıttı. - Kumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.

Hamala valizlerimi odama taşıttım. - I had the porter take my suitcases to my room.

pencere

Tom pencereden limana gelen gemiye baktı. - Tom looked out the window at the ship that was coming into port.

(Otomotiv) kanal
kapak
yolu

Bana limana giden yolu söyler misin? - Could you tell me the way to the port?

Bana limana giden yolu gösterir misiniz? - Could you show me the way to the port?

(Gıda) porto

Porto Alegre, Brezilya'nın en güneydeki eyalet başkentidir. - Porto Alegre is the southernmost capital city of a Brazilian state.

Porto Alegre güzel bir şehirdir. - Porto Alegre is a beautiful city.

(Askeri) iskele yanı
limana
sol yan
gaz yolu
port
geçiş kanalı
buhar yolu
kapı

Kapıcıya bagajımı odama kadar taşıttım. - I had the porter carry my luggage to my room.

Araştırmacılar evrenin farklı bir bölümüne girmek için kapı kullanırlar. - The researchers use the portal to enter into a different part of the universe.

Port Said
Port Said (بور سعيد) (Bûr Saîd) Süveyş Kanalı'nın giriş noktasında yer alan Mısır'ın ikinci büyük liman şehri
port index
bağlantı noktası dizini
port lid
lombar kapağı
port name
(Bilgisayar) bağlantı noktası adı
port range
(Bilgisayar) bağlantı noktası aralığı
port area
liman bölgesi
port authority
liman idaresi
port bill of lading
liman konşimentosu
port dues
liman resmi
port entrance
liman girişi
port of arrival
varış limanı
port of arrival
ulaşma limanı
port of call
uğranılacak liman
port of delivery
boşaltma limanı
port of departure
hareket limanı
port of departure
kalkış limanı
port of destination
varış limanı
port of destination
gidilecek liman
port of entry
varış limanı
port of lading
yükleme limanı
port of loading
yükleme limanı
port of port
uğranılacak liman
port of registry
bağlama limanı
port of transhipment
aktarma limanı
port anchor
port çapa
port arms!
tüfek omuza!
port forwarding
(Bilgisayar) Bağlantı noktası yönlendirme
port of port
ugranilacak liman
port of transshipment
aktarma limanı
port said
Port Said ya da Bur Said (Arapça بورسعيد, Būr Saʻīd), Mısır'da Akdeniz kıyısında bir liman kentidir
port side
port yan
port-o-potty
portatif tuvalet
Port Authority
liman işletmesi
port address
Kapı Adresi
port agency
(Askeri) LİMAN BÜROSU: Ulaştırma bölgesinin (transportation zone) bir sahra bürosu. Bu büro; yabancı yardımı ve karşılıklı hava sevkiyatı kategorisine giren ikmal maddeleri ve teçhizatın ithal ve ihraç edilmesiyle ilgili sevkiyatı yapar ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen yetki dahilinde, sevkiyatı ilgilendiren işlerle meşgul olur
port and beach clearance
(Askeri) LİMAN VE PLAJ BOŞALTMASI: Deniz trafiğinde tıkanıklığa ve gecikmelere mani olmak ve ikmal maddeleri akışını çabuklaştırmak maksadıyla, limanda toplanmış ikmal maddelerinin kıyı bölgesinden kaldırılması
port area
(Askeri) LİMAN BÖLGESİ: Belirli bir liman komisyonunun veya böyle bir komisyonun bulunmaması halinde, benzeri yetkilere sahip diğer bir idari makamın idaresi altında bulunan bölge
port arms
(Askeri) tüfeği çapraz tutuş
port arms
(Askeri) ÇAPRAZ TUTUŞ !: Bu vaziyeti almak için verilen komut
port berthing capacity
(Askeri) LİMAN PALAMAR KAPASİTESİ; LİMAN BARINDIRMA KAPASİTESİ: Bir limanın gemileri istiap ve barındırma kapasitesi
port call
(Askeri) liman ulaştırma isteği
port call
(Askeri) LİMAN ULAŞTIRMA İSTEĞİ: İkmal maddeleri, personel veya birliklerin bir çıkış noktasından (bindirme, hazırlık ve harekat planlama bölgelerini içine alan) yükleme veya bindirme sahasına intikali için yükleme makamından yapılan istek. Yük veya personelin bir liman veya terminale varmaları arzu edilen zamanda bu istek içinde belirtilir
port capacity
(Askeri) LİMAN KAPASİTESİ: Genellikle ton cinsinden ifade edilen, bir limanın veya demirleme yerinin yükü 24 saat içinde boşaltmadaki tahmini kapasitesi. Bak. "beach capacity", "clearance capacity"
port clearance capacity
(Askeri) LİMAN TEMİZLEME KAPASİTESİ: Bir deniz terminal noktasından yurt içine sevkedilebilecek yük hacmi ve yolcu miktarı
port commander
(Askeri) LİMAN KOMUTANI: Bir askeri limandaki bütün faaliyetlerden sorumlu ve idare yetkisine sahip bir subay. Bu subay; liman birliğine atanmış veya bu birlik emrine verilmiş bütün personel üzerinde emir ve komuta yetkisine sahiptir
port company
(Askeri) TERMİNAL BÖLÜĞÜ: Ordu için yükleme ve boşaltma işçisi ve liman işçisi olarak faaliyette bulunan ulaştırma birliği
port complex
(Askeri) LİMAN SİSTEMİ: Müşterek bir yurtiçi ulaştırma sistemine tabi oldukları veya konvoylar için müşterek bir ilk varış noktası teşkil ettikleri için, faaliyetleri coğrafi bakımdan birbirine bağlı, değişik önemdeki bir veya daha çok liman bölgesini içine alan liman sistemi
port concentrator
iskele trafigini  yogunlastirici
port connection point
Bağlantı Noktası
port contention
iskele cekismesi
port delay
(Bilgisayar) bağlantı noktası gecikmesi
port designator
(Askeri) LİMAN TANIMLAYICISI, LİMAN İSMİ: Konvoy başlıklarında veya mesajlarda limanları tanımlayan harfler grubu
port director
(Askeri) LİMAN BAŞKANI
port discharge capacity
(Askeri) LİMAN YÜK VE PERSONEL BOŞALTMA KAPASİTESİ: Bir terminal veya liman tarafından gemilerden boşaltılabilecek yük tonajı ve personel miktarı
port driver assignment
Giriş Sürücü Ataması
port dues
(Ticaret) liman masrafları
port evacuation
(Askeri) LİMAN TAHLİYESİ: Sevkiyatı liman ve su terminalinden nakil. Yakın çevrede dağınık halde bulunan bir kaç gemiye ait yük bunun dışında kalabilir. Bak. "movement of the shipping (in the early days of war". )
port evacuation of shipping
(Askeri) TİCARİ GEMİLERİN LİMAN TAHLİYESİ: Ticari gemilerin, tehdit altındaki bir limandan kendi korunmaları için başka bir limana intikali. Bak. "area evacuation of shipping"
port extract requisition
(Askeri) BİNDİRME LİMANI İKMAL İSTEĞİ: Bir bindirme limanı tarafından denizaşırı ikmal maddeleri için ilk ikmal kaynağına yapılan istek
port frees
(Bilgisayar) serbest bağlantı noktaları
port hook
(Tekstil) askı çengeli
port id
bağlantı noktası kimliği
port id
(Bilgisayar) bağlantı noktası numarası
port improvement
(Askeri) liman iyileştirme
port improvement plan
(Askeri) liman iyileştirme tasarımı
port information
Bağlantı Noktası Bilgisi
port investment
(Askeri) liman yatırımı
port mapping
Bağlantı Noktası Adreslemesi
port mode
(Bilgisayar) bağlantı noktası kipi
port monitor
Bağlantı Noktası Monitörü
port movement control team
(Askeri) liman inmtikal kontrol timi
port number
Bağlantı Noktası Numarası
port of aerial debarkation
(Askeri) HAVA BOŞALTMA LİMANI: ABD Anayurdu'ndan hava yolu ile denizaşırı yerlere gelen kıta, ikmal maddeleri ve teçhizatın vardığı hava limanı. Bak. "aerial port"
port of aerial embarkation
(Askeri) HAVA YÜKLEME LİMANI: Kıta, ikmal maddeleri ve teçhizatı hava yolu ile denizaşırı yerlere sevkeden hava limanı. Bak. "aerial port"
port of call
den. uğranılacak liman
port of debarkation
(Askeri) İNDİRME LİMANI: Kıta, birlik, askeri kefalet altındaki personel, birlik vasıta ve malzemesinin gemi ve su taşıt araçlarından boşaltıldığı bir askeri deniz terminal noktası. İndirme limanları; geri dönen yolcular ve ters istikamette yapılan yük sevkiyatı için, normal olarak, bindirme limanı vazifesi görür. Bak. "port of embarkation"
port of embarkation
(Askeri) BİNDİRME LİMANI: Kıta, birlik, askeri kefalet altındaki personel, birlik vasıta ve malzemesinin gemilere yüklendiği bir askeri deniz terminal noktası. Bindirme limanları; geri dönen yolcular ve ters istikamette yapılan yük sevkiyatı için, normal olarak, indirme limanı vazifesi görür. Bak. "aereal port", "army terminals" ve "port of debarkation"
port of embarkation casual detachment
(Askeri) DENİZAŞIRI SEVKİYAT PERAKENDELERİ: Dahil edildikleri denizaşırı sevkiyatla gidemeyerek bir bindirme limanına teslim edilen ve daha sonraki sevkiyatla gönderilmek üzere burada tutulan askeri personel. Bak. "port pool"
port of entry
giriş limanı
port of entry
gümrük kapısı
port of exit
(Ticaret) çıkış limanı
port of exit
(Ticaret) malın çıkış kapısı
port of support file
(Askeri) liman destek dosyası
port officer
(Askeri) LİMAN SUBAYI: Levazım teşkilatı gibi bir teknik hizmet tarafından görevlendirilen ve bu hizmeti bir Kara Ordusu limanında temsil eden subay. Bu subay, temsil ettiği hizmetle ilgili işlerin hepsine nezaret eder
port operational performance simulator
(Askeri) liman harekat randıman simülatörü
port operations group; psychological operations group
(Askeri) liman harekat grubu; psikolojik harekat grubu
port options
Bağlantı Noktası Seçenekleri
port pool
(Askeri) DENİZAŞIRI SEVKİYAT PERAKENDELERİ: Bak. "port of embarkation casual detachment"
port reception and assembly capacity
(Askeri) LİMAN YÜK KABUL VE BİRLEŞTİRME KAPASİTESİ: Bir liman veya su terminal bölgesinde kapalı ve açık birleştirme sahalarında, bir defada alınıp birleştirilebilecek yük miktarı
port reception capacity
(Askeri) LİMAN KABUL KAPASİTESİ: Bak. "port berthing capacity"
port reference number
(Askeri) LİMAN TANITMA NUMARASI; LİMAN DOSYA NUMARASI: Teslim alınıp kayıtları yapılan sevkiyatta bir terminal tarafından tahsis edilen numara; ayrı sevkiyatın ve münferit ambar tesellümlerinin tevhidi esasına göre tahsis edilmiş numara
port risk
(Ticaret) liman riski
port rules
(Bilgisayar) bağlantı noktası kuralları
port security
(Askeri) LİMAN EMNİYETİ, GÜVENLİĞİ: Gemilerin, limanların, liman bölgesi tesislerinin ve yüklerin; sabotaj ve diğer yıkıcı faaliyetlerden ortaya çıkan tahrip, kayıp veya hasar; kazalar; hırsızlıklar veya benzeri mahiyette diğer nedenler gibi iç tehditlerden korunması. Bak. "harbor defense", "physical security", "security"
port security and harbor defense
(Askeri) liman güvenlik ve savunması
port security and harbor defense group
(Askeri) liman güvenlik ve savunma grubu
port security company; principal subordinate command
(Askeri) liman emniyet bölüğü; ana ast komutanlık
port security unit
(Askeri) liman emniyet birliği
port serial number
(Askeri) LİMAN SIRA NUMARASI: Yüklemeyi yapan deniz terminal noktaları tarafından, askeri personel ve yük nakleden bütün gemilere tahsis edilen tanıtma numarası. Yola çıkacak gemiye, yola çıkmadan önce, bir sıra dahilinde numara tahsis edilir
port setup
(Bilgisayar) bağlantı noktası ayarları
port simulation
(Askeri) liman simülasyonu
port speed
(Bilgisayar) bağ nok hızı
port speed
(Bilgisayar) bağlantı noktası hızı
port state
(Bilgisayar) bağlantı noktası durumu
port storage capacity
(Askeri) LİMAN DEPOLAMA KAPASİTESİ: Bak. "port reception and assembly capacity"
port support activity
(Askeri) liman destek faaliyeti
port throughput capacity
(Askeri) LİMAN YÜKLEME VE BOŞALTMA KAPASİTESİ: Bir askeri terminal noktasının, bir günde elden geçirip tahliye edebileceği yük hacmi veya yolcu miktarını tayin için kullanılan ve hem yükleme hem boşaltma, kapasitesi olarak ifade edilen bir planlama faktörü. Kullanılacak faktör, normal olarak, liman kabul kapasitesi, liman nakliye kapasitesi veya depolama kapasitesinden hangisi limanda en ciddi mahzur olarak görülüyorsa onu temsil eder
port transportation officer
(Askeri) LİMAN ULAŞTIRMA SUBAYI: Bir limanda, askeri sevkiyat ve ulaştırma işlerini idare eden subay
port type
(Bilgisayar) bağ nok türü
port type
(Bilgisayar) bağlantı noktası türü
port wine
(Gıda) porto şrabı
port wine
porto şarabı
home port
demirleme limanı
PORTS
(Askeri) taşınabilir uzaktan kumandalı muhabere sistemi (portable remote telecommunications system)
free port
serbest liman

Serbest liman kuruldu - A free port was established.

portly
şişman
access port
(Telekom) erişim portu
admission port
(Tarım) giriş ağzı
aerial port squadron
(Askeri) hava liman teşkilatı
control port
(Askeri) kontrol limanı
dedicated port
(Bilgisayar) özgül kapı
dedicated port
(Bilgisayar) özgülenmiş iskele
dedicated port
(Bilgisayar,Askeri) özgül iskele
delete port
(Bilgisayar) bağlantı noktası sil
delivery port
(Otomotiv) besleme kanalı
dest port
(Bilgisayar) hedef bağ nok
destination port
(Askeri) varış limanı
destination port
(Askeri) varma limanı
device port
(Bilgisayar) aygıt bağlantı noktası
distribution port
(Otomotiv) dağıtım kapısı
distribution port
(Askeri) dağıtım limanı
free port
açık liman
home port
(Askeri) ana liman
home port
bağlama
local port
(Bilgisayar) yerel bağlantı noktası
major port
(Askeri) ana liman
midi port
(Bilgisayar) mıdı bağlantı noktası
most convenient port
(Ticaret) en uygun liman
network port
(Bilgisayar) ağ bağlantı noktası
observation port
gözetleme deliği
output port
(Bilgisayar,İnşaat) çıkış iskelesi
ported
kapılı
portly
çılgınlık
ports
(Bilgisayar) bağlantı noktaları
ports
(Bilgisayar) erişim noktaları
printer port
(Bilgisayar) yazıcı kapısı
printer port
(Bilgisayar) yazıcı bağlantı noktası
public port
(Bilgisayar) genel bağlantı noktası
remote port
(Bilgisayar) uzak bağlantı noktası
return port
(Otomotiv) geri dönüş deliği
return port
(Otomotiv) geri dönüş portu
serial port
(Bilgisayar) dizisel bağlantı noktası
serial port
(Bilgisayar) seri bağlantı noktası
serial port
dizisel iskele
single port
(Bilgisayar) tek bağlantı noktası
source port
(Bilgisayar) kaynak bağlantı noktası
terminal port
kapı
admission port
emme aralığı
التركية - التركية
Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası
الإنجليزية - الإنجليزية
A schoolbag or suitcase
Of or relating to port, the left-hand side of a vessel

on the port side.

A program that has been adapted, modified, or recoded so that it works on a different platform from the one for which it was created; the act of this adapting

The latest port of the database software is the worst since we made the changeover.

To carry, bear, or transport. See porter

They are easily ported by boat into other shires. — Fuller, The History of the Worthies of England.

To hold or carry (a weapon) with both hands so that it lays diagonally across the front of the body, with the barrel or similar part near the left shoulder and the right hand grasping the small of the stock; or, to throw (the weapon) into this position on command

the angelic squadron...began to hem him round with ported spears. — Milton, Paradise Lost (1667), book IV.

An entryway or gate

And from their ivory port the Cherubim,/Forth issuing at the accustomed hour, — Milton, Paradise Lost (1667), book IV.

The manner in which a person carries himself; bearing; deportment; carriage. See also portance

Those same with stately grace, and princely port / She taught to tread, when she her selfe would grace .

The left-hand side of a vessel, including aircraft, when one is facing the front. Port does not change based on the orientation of the person aboard the craft
To carry or transfer an existing telephone number from one telephone service provider to another.Ferrarama 21: 06, 8 November 2010 (UTC)
A space between two stones wide enough for a delivered stone or bowl to pass through
A female connector of an electronic device, into which a cable's male connector can be inserted
A logical or physical construct in and from which data are transferred. 15px Computer port (hardware) on Wikipedia
To adapt, modify, or create a new version of, a program so that it works on a different platform; to adapt a console video game title to be sold and played on another brand of console. 15px Porting (computing) on Wikipedia
A type of very sweet fortified wine, mostly dark red, traditionally made in Portugal
Something used to carry a thing, especially a frame for wicks in candle-making
The position of a weapon when ported; a rifle position executed by throwing the weapon diagonally across the front of the body, with the right hand grasping the small of the stock and the barrel sloping upward and crossing the point of the left shoulder
A place on the coast at which ships can shelter, or dock to load and unload cargo or passengers
A town or city containing such a place
A set of files used to build and install a binary executable file from the source code of an application
An opening or doorway in the side of a ship, especially for boarding or loading; an embrasure through which a cannon may be discharged; a porthole

her ports being within sixteen inches of the water... — Sir W. Raleigh.

An opening where a connection (such as a pipe) is made
{n} a harbor, gate, wine, carriage, the larboard side of a ship, opening for guns
{v} to carry in form, to turn to the left
may pass, as from a valve to the interior of the cylinder of a steam engine; an opening in a valve seat, or valve face
"Port" is used to describe more than one thing on the Internet, but the most common use of the word you'll probably encounter is this: the plugs on the back of your computer where you connect peripherals such as printers or modems Back to Top
The coarse-grained brownish yellow wood of a small tree (Pisonia obtusata) of Florida and the West Indies
sweet dark-red dessert wine originally from Portugal
One of the network input/output channels of a computer running TCP/IP In the world wide web, port usually refers to the port number a server is running on A single computer can have many web servers running on it, but only one server can be running on each port The default port for world wide web servers is 80
a place (seaport or airport) where people and merchandise can enter or leave a country
To turn or put to the left or larboard side of a ship; said of the helm, and used chiefly in the imperative, as a command; as, port your helm
an opening (in a wall or ship or armored vehicle) for firing through sweet dark-red dessert wine originally from Portugal a place (seaport or airport) where people and merchandise can enter or leave a country drink port; "We were porting all in the club after dinner"
land at or reach a port; "The ship finally ported"
A physical connection, such as a serial port or a parallel port 2 To move a program or OS from one hardware platform to another 3 A number used to identify a specific Internet application(location)
A connection point on the computer that accepts a cable, allowing communication between the computer and another device
Also used adjectively
Because most network interfaces have only one or two physical ports (the means by which data comes into the computer from outside), you need to designate port numbers for different kinds of IP traffic For example, port 80 is commonly used for HTTP traffic and port 21 is used for FTP Fibre Channel ports come in a number of flavours depending on the topology of the Fibre Channel N_Ports are simple equipment node ports in a point-to-point connection topology NL_Ports are node ports connected to an Arbitrated loop F_Ports are point-to-point ports connected to a fabric Generally this means that the F_Port is a port on a switch FL_Ports are ports connecting from one loop to a switch and thus to a fabric E_Ports are expansion ports used to interconnect switches together G_Ports are classified by some switch companies as ports that can be either E_Ports or F_Ports depending on usage
transfer data from one computer to another via a cable that links connecting ports located on the left side of a ship or aircraft A young hog; a pig
the left side of a ship or aircraft to someone facing the bow or nose
A treatise on prostitutes, or prostitution
An entryway, gate, or portal
It contains a large percentage of alcohol
1 A network entry or exit point, 2 A measure of CPE equipment capacity, generally based on the sum of the number of station lines and trunks, (e g a PBX with 100 station lines and 20 trunks would have 120 ports), 3 A connection between a computer and an external device (e g a printer port), 4 a connection point on a multiplexer, 5 the process of transporting something (like an application program) from one environment to another
Of or pertaining to pornography; lascivious; licentious; as, pornographic writing
Port is a type of strong, sweet red wine. He asked for a glass of port after dinner. To turn (a craft) or make a shift to the port side: port the helm; ported sharply to avoid a shoal. A rich sweet fortified wine. to move software from one computer system to another port sth from/to sth. Input/output conduit for personal computers. The serial port was created as an interface between data terminal equipment and data-communications equipment. It processes data sequentially, as a series of bits, and is used to connect equipment (e.g., a modem or mouse) to the computer. The parallel port processes several data bits in parallel and is used to connect peripherals such as computer printers and optical scanners to the computer. The parallel port is faster, but the serial port is cheaper and requires less power. See also USB. Sweet, fortified wine of rich taste and aroma made in Portugal. The name derives from Porto, the town where it is traditionally aged and bottled. Most port is red, but lesser amounts of tawny and white are produced. Peculiar to the manufacture of port is a large dose of brandy given to the still-fermenting liquid (called must). Much time, often decades, is needed for the maturing of fine ports. Port Arthur Port de France Port Blair Port Jackson Port Louis Port Moresby Port of Spain Port Said Port au Prince Port Vila Cinque Ports
In sailing, the port side of a ship is the left side when you are on it and facing towards the front. Her official number is carved on the port side of the forecabin. starboard Port is also a noun. USS Ogden turned to port. starboard
point of entry / exit for a data stream, either at the back of a computer, or (in the network sense), for wiring from a desktop's IP address to a hub in an IDF closet; each hub generally serves 12 or 24 ports Activating another IP address in a local network may be as simple as throwing a switch (if a port is free) or as complex as buying and hooking-up a whole new hub if no ports are left
carry, bear, convey, or bring; "The small canoe could be ported easily"
The left-hand side of a vessel when one is facing the front
A female connector of an electronic device, into which a cables male connector can be inserted
An opening in the side of a vessel; an embrasure through which cannon may be discharged; a porthole; also, the shutters which close such an opening
To carry; to bear; to transport
A space between two stones wide enough for a delivered stone to pass through
A place where information goes into or out of a computer, or both For instance, the serial port on a personal computer is where a modem would be connected 2 On the Internet, port often refers to a number that is part of a URL, appearing after a colon (: ) right after the domain name Every service on an Internet server "listens" on a particular port number on that server Most services have standard port numbers; Web servers normally listen on port 80 Services can also listen on non-standard ports, in which case the port number must be specified in a URL when accessing the server, so you might see a URL of the form: gopher: //peg cwis uci edu: 7000/ which shows a gopher server running on a non-standard port (the standard gopher port is 70) 3 To port is to translate a piece of software to bring it from one type of computer system to another, e g to translate a Windows program so that is will run on a Macintosh
carry or hold with both hands diagonally across the body, especially of weapons; "port a rifle"
A passageway in a machine, through which a fluid, as steam, water, etc
{i} entry point for goods or passengers; city with a port; left-hand side (in ships or airplanes); interface for connecting external devices to a computer (Computers); transfer of a program from one platform to another (Computers)
A socket at the back of a computer used to plug in external devices like modems, scanners, or printers In a communications network, a logical channel is identified by its port number
To hold a weapon with both hands diagonally across the body
drink port; "We were porting all in the club after dinner"
A port is a town by the sea or on a river, which has a harbour. Port-Louis is an attractive little fishing port. the Mediterranean port of Marseilles
{i} type of red sweet wine
In law and commercial usage, a harbor where vessels are admitted to discharge and receive cargoes, from whence they depart and where they finish their voyages
An electrical connection on the computer into which a cable can be plugged so the computer can communicate with another device such as a printer or modem
the way in which a person carries themselves; bearing
The act of adapting a program so that it works on a different platform from the one on which it originally worked
To throw, as a musket, diagonally across the body, with the lock in front, the right hand grasping the small of the stock, and the barrel sloping upward and crossing the point of the left shoulder; as, to port arms
A type of fortified wine traditionally made in Portugal
turn or go to the port or left side, of a ship; "The big ship was slowly porting"
put or turn on the left side, of a ship; "port the helm"
3 meanings First and most generally, a place where information goes into or out of a computer, or both E g the serial port on a personal computer is where a modem would be connected On the Internet port often refers to a number that is part of a URL, appearing after a colon (: ) right after the domain name Every service on an Internet server listens on a particular port number on that server Most services have standard port numbers, e g Web servers normally listen on port 80 Services can also listen on non-standard ports, in which case the port number must be specified in a URL when accessing the server, so you might see a URL of the form
Port Blair
Capital of the union territory of the Andaman and Nicobar Islands (India)
Port Elizabeth
Port of Eastern Cape, South Africa
Port Moresby
The capital of Papua New Guinea
Port of Spain
The capital of Trinidad and Tobago
port arms
To carry one's personal firearm diagonally in front of the body
port cities
plural form of port city
port city
A city built around a port, for its defence, to provide infrastructural support, or as parasitic urban sprawl
port forwarding
The forwarding of a network port from one device to another; especially, such forwarding when done to provide an external user with access to a port on a private IP address
port of call
any port (except its home port) being visited by a ship, especially to load or unload cargo or passengers or to take on supplies
port of call
A place visited

My first port of call was the home of an old friend of my mother's, an American woman who'd married a French man.

port security
a feature of networking switches to lock down switch ports based on MAC addresses
port security
the defense, law and treaty enforcement, and counterterrorism activities that fall within the port and maritime domain
port wine
A type of fortified wine traditionally made in Portugal
port wines
plural form of port wine
port-o-john
a portable toilet

She tried not to notice the garage attendants observing her when she parked to use the phone booth, furtive as a woman slipping into a port-o-john under the scrutiny of male witnesses. - Middle Age : A Romance (2001) by Joyce Carol Oates (Fourth Estate, paperback edition, 208).

port-o-potty
A portable toilet
Port Colborne
(Coğrafya) Port Colborne (2006 population 18,599) is a city on Lake Erie, at the southern end of the Welland Canal, in the Niagara Region of southern Ontario, Canada. The original settlement, known as Gravelly Bay, dates from 1832 and was re-named after Sir John Colborne, a British war hero and the Lieutenant Governor of Upper Canada at the time of the opening of the southern terminus of the First Welland Canal in 1833
port forwarding
(Bilgisayar) 1. translating the address and/or port number of a packet to a new destination2. possibly accepting such packet(s) in a packet filter (firewall)3. forwarding the packet according to the routing table
port-o-potty
mobile lavatory
port-o-potty
portable restroom
Port Authority
government body which manages airports and sea ports
Port Blair
City (pop., 2001 prelim.: 100,186), capital of Andaman and Nicobar Islands union territory, India, in the Bay of Bengal. It was occupied by the British in 1789 but soon abandoned. The town was made a penal colony in 1858. It was occupied by the Japanese in 1942-45. The penal colony was abolished in 1945. Port Blair is a market town with several local museums and an airport
Port Elizabeth
{i} city in Eastern Cape province in southern South Africa
Port Elizabeth
A city of southeast South Africa on an inlet of the Indian Ocean. It grew rapidly after the completion of the railroad to Kimberley in 1873. Population: 303,353
Port Huron
A city of southeast Michigan on Lake Huron at the mouth of the St. Clair River north-northeast of Detroit. First settled as a French fort in 1686, it grew as a lumbering town in the 19th century and is now a port of entry with diversified industries. Population: 33,694
Port Jackson
Inlet of the South Pacific Ocean, New South Wales, southeastern Australia. It is one of the world's finest natural harbours. It was sighted in 1770 by Capt. James Cook. Its entrance is between North and South Heads, where naval and military stations are located. Sydney is on its southern shore and the northern suburbs of Sydney are on its northern shore; the shores are joined by the Sydney Harbour Bridge, which was built in 1932
Port Louis
City (pop., 2000: 148,506), capital, and main port of Mauritius. It was founded 1736 by the French as a port for ships rounding the Cape of Good Hope to and from Asia and Europe. With the completion of the Suez Canal in 1869, the city's importance declined. It is the principal commercial centre of the island; its primary export is sugar
Port Louis
capital of Mauritius
Port Moresby
the capital city of Papua New Guinea. City (pop., 1997: 271,813), capital of Papua New Guinea, on the southeastern coast of the Gulf of Papua. Its large, sheltered harbour was explored by British Capt. John Moresby in 1873. The British annexed the area in 1883-84. The town became a main Allied base in World War II. The National Capital District, established in 1974, includes all of Port Moresby; it became the capital when Papua New Guinea became independent in 1975. A commercial centre, the city is also the site of a university
Port Moresby
capital of Papua New Guinea
Port Orange
A city of northeast Florida on the Atlantic coast south-southeast of Daytona Beach. It is in a citrus-growing area. Population: 35,317
Port Said
Seaport city (pop., 1996 est.: 470,000), northeastern Egypt. It is on the Mediterranean Sea at the northern end of the Suez Canal. Founded in 1859 on a narrow, sandy strip separating the Mediterranean from Lake Manzilah, it became the world's most important coaling station. It was the landing point of French and British troops during the Suez Crisis (1956) that followed Egypt's nationalization of the Suez Canal. In the Six-Day War of 1967, Israeli forces occupied the eastern bank of the canal, which was closed until 1975. The city was revitalized after 1975, and its industries include textiles, clothing, cosmetics, and glass
Port Said
city in the northeast section of Egypt
Port Stanley
the capital of the Falkland Islands, and the place where the Falklands War of 1982 began and ended. Port Stanley
Port Sudan
A city of northeast Sudan on the Red Sea northeast of Khartoum. It was established after 1905 as a railroad terminus. Population: 305,385
Port Sudan
port city in northeast Sudan (country in northeast Africa)
Port of France
capital of Haiti
Port of Spain
City (pop., 1996 est.: 43,396), seaport, and capital of Trinidad and Tobago. Formerly the capital of the West Indies Federation, it is located in the northwestern part of the island of Trinidad on the Gulf of Paria. It is an air transport centre for the Caribbean and has a diversified economy, producing rum, beer, and lumber. It is also a principal port and shipping centre; exports include oil, sugar, citrus, and asphalt
Port of Spain
capital of Trinidad and Tobago
Port-Vila
{i} capital city of Vanuatu, Vila
Port-Vila
or Vila Seaport, capital, and largest town (pop., 1999: 30,139) of Vanuatu, in the South Pacific. Although French in appearance, the town has a multinational population including British, French, and Vietnamese. It served as a base for the U.S. in World War II and is the commercial centre of Vanuatu
Port-au-Prince
the capital city of Haiti. City (metro. area pop., 1997: 1,556,000), seaport, and capital of Haiti, West Indies, on the southeastern shore of the Golfe de la Gonâve. Founded by the French in 1749, it was destroyed by earthquakes in 1751 and 1770 and has frequently suffered from fires and civil strife. In 1807 the port was opened to foreign commerce. It is the country's principal port and commercial centre, producing sugar, flour, cottonseed oil, and textiles
Port-au-Prince
{i} capital city of Haiti
port arms !
hold your weapon at your side!
port arthur
a battle in the Chino-Japanese war (1894); Japanese captured the port and fortifications from the Chinese
port conflict
malfunction which occurs when two devices are using the same input/output address
port jackson fig
Australian tree resembling the banyan often planted for ornament; introduced into South Africa for brushwood
port jackson heath
small shrub of southern and western Australia having pinkish to rosy purple tubular flowers
port jackson pine
Australian cypress pine having globular cones
port louis
capital and chief port of Mauritius; located on the northwestern coast of the island
port moresby
the administrative capital and largest city of Papua New Guinea
port of call
a destination for a ship
port of call
any port where a ship stops except its home port
port of call
A cruise ship's destination
port of call
A port of call is a place where a ship stops during a journey. Their first port of call will be Cape Town
port of call
Any of the ports at which a ship will be stopping on a cruise
port of call
A port of call is any place where you stop for a short time when you are visiting several places, shops, or people. The local tourist office should be your first port of call in any town. A port where ships dock in the course of voyages to load or unload cargo, obtain supplies, or undergo repairs
port of call
Port where a steamer discharges or receives traffic
port of destination
port at the end of the journey
port of embarkation
{i} point of departure (of a ship); place for boarding a ship
port of entry
a port where customs officials are stationed to oversee the entry and exit of people and merchandise
port of entry
A place where travelers or goods may enter or leave a country under official supervision. ports of entry a place, such as a port or airport, where people or goods can enter a country
port of spain
the capital and largest city of Trinidad and Tobago on the west coast of the island of Trinidad
port orford cedar
the wood of the Port Orford cedar tree
port replicators
simple type of docking station for portable computers
port running
The practice of openly evading a customs inspection at a port of entry by refusing to stop one's vehicle when requested.port runner n
port scan
An automated scan of a range of TCP or UDP port numbers on a host to detect listening services See Hacking Exposed chapter 2
port scan
Data sent by the cracker over the Internet to locate a PC or network and determine whether it has open ports that will accept a connection
port scan
A port scan is a series of messages sent by someone attempting to break into a computer to learn which computer network services, each associated with a "well-known" port number, the computer provides Port scanning, a favorite approach of computer cracker, gives the assailant an idea where to probe for weaknesses Essentially, a port scan consists of sending a message to each port, one at a time The kind of response received indicates whether the port is used and can therefore be probed for weakness
port scan
a software program used to send a series of messages to each port on a computer, one at a time, to see which ports are open While used by network administrators to test system security, port scanning gives a hacker an idea where to probe for weaknesses to access the system
port side
The left side of a vessel as one looks towards the bow
port side
The left-hand side (as one looks forward)
port side
Nhìn phía trước, bên trái
port sudan
port city in Sudan on the Red Sea
port tax
tax paid upon leaving a country
port town
seaside city in which there is a port
port vila
capital of Vanuatu
port wine
sweet dark-red dessert wine originally from Portugal
port-access coronary bypass surgery
heart surgery in which a coronary bypass is performed by the use of small instruments and tiny cameras threaded through small incisions while the heart is stopped and blood is pumped through a heart-lung machine
port-au-prince
the capital and largest city of Haiti
port-wine stain
a flat birthmark varying from pink to purple
Saint Peter Port
A town, and capital of Guernsey
USB port
Any socket on a personal computer or peripheral device into which a USB cable is plugged
accelerated graphics port
A high-speed port used to attach a display adapter to a personal computer
any port in a storm
An unfavourable option which might well be avoided in good times but which nevertheless looks better than the alternatives at the current time
at the high port
held with two hands as in "port arms", but carried well above the head. The high port is often the position taught for running (at the double) or charging

'Place your rifle at the high port! That means above your head Mitchell!' James lifted the weapon and held over his head as ordered.

at the high port
held in front of the body, especially in an authoritative or aggressive way

The warden had spotted them. Mouth open in a predatory snarl which showed a metal tooth which it was rumoured actually grew there, she advanced towards them, her note-book held before her like a buckler, her pencil at the high port. The men turned and looked at her. That was all. Just looked.

at the high port
at once, quickly; unhesitatingly, vigorously

No sooner had the shot been fired than they took off at the high port, racing hell bent for leather right in our direction.

at the high port
Positioned ready for immediate use

The warden had spotted them. Mouth open in a predatory snarl which showed a metal tooth which it was rumoured actually grew there, she advanced towards them, her note-book held before her like a buckler, her pencil at the high port. The men turned and looked at her. That was all. Just looked.

at the high port
sticking up; (of hair, etc) standing up at a marked angle

Here he ran out of words, and drew himself up, beard at the high port, shaking his great head while he clasped my hand, and I meditated on the astonishing ease with which strong men of Victorian vintage could be buffaloed into incoherent embarrassment by the mere mention of feminine frailty.

chase port
a hole cut in the bow of a ship through which a chase gun could fire directly ahead
first port of call
The first port that a vessel calls in at after the start of a voyage

After leaving from Southampton, our first port of call will be Gibraltar.

first port of call
The first place to go to start a process

To find the meaning of a word, your first port of call should be a decent dictionary.

game port
An I/O port, on earlier PCs, used for the attachment of a joystick or similar hardware
parallel port
A physical interface capable of transmitting multiple bits of data simultaneously, unlike a serial port
portly
euphemism for fat
sally port
An entryway controlled by two doors or gates, of which each must be closed before the other can open
sally port
A small door in a fort or a castle to enable a sally; a postern
serial port
A serial communication physical interface through which data is transferred in or out one bit at a time
portly
{a} grand of mien, stately, bulky, swelling
ported
- A term used in speaker box design The air in the box is connected to the air outside via a tube called a port Ported boxes can give good bass reproduction
ported
past of port
ported
Having gates
ported
A type of bass reflex enclosure design that utilizes a hole, or port, to improve the low-frequency response (e g , In most cases a ported enclosure will thump harder than a sealed box, but not over as wide a range of frequencies )
ported
If the port length and diameter is correctly matched to the box volume and subwoofer's characteristics it will greatly increase efficiency and a good ported box offers lower distortion
porting
Modifying the intake ports by cutting away metal
porting
On a network hub, bridge or router, a physically distinct and individually controllable set of transmission hardware Each such port is connected to the devices other ports through the device's internal electronic structures
porting
or All-Out Porting: Aggressive porting work performed to the passages within the cylinderhead with intention of optimizing high-speed airflow Often characterized by large cross-sectional port areas, these ports generate sufficient flow velocities only at higher engine speeds; low speeds produce weak ram-tuning effects and exhaust scavenging waves This porting technique is a poor choice for low-speed power and street applications
porting
present participle of port
porting
Making a software designed for a particular platform available to another platform as well This requires changing the programming details within a piece of software to make it run on a different platform
porting
Rewriting or modifying an existing component to run on a different system, language, or platform
porting
Motor/Transmission : Grinding and polishing the cylinder at the fuel intake ports, transfer ports or exhaust ports to improve power response at desired rpm ranges Powerband : Motor/Transmission : The rpm range at which the motor produces its most useable power
porting
A method of hopefully gaining more power from a nitro engine If done correctly, you can get more power If not done correctly, you will have possibly more power but much worse fuel consumption If done very badly, the engine will not run at all!
portly
A portly person, especially a man, is rather fat. = stout. someone who is portly, especially an old man, is fat and round (port (14-19 centuries), from , from porter; PORTAGE)
portly
euphemisms for `fat'; "men are portly and women are stout"
portly
Having a dignified port or mien; of a noble appearance; imposing
portly
Bulky; corpulent
portly
euphemisms for `fat'; "men are portly and women are stout
portly
{s} stocky, heavy-set, stout; stately, having a pleasant appearance
ports
There are many kinds of ports most commonly found in modern PCs most are used internally and no external connections are visible Others terminate as plug outlets for external components to plug into These include
ports
A computer on the internet using TCP/IP protocols uses various numbered "virtual" ports to differentiate between the various servers the computer may be running In a standard setup the telnet server is assigned port 23, gopher is assigned port 70, and so on (Note: These are not to be confused with the hardware ports in the back of your machine, where printers and other peripherals are attached )
ports
A pathway into and out of a computer or network device such as a router Major classes of applications have unique port numbers associated with them For example, HTTP servers usually listen on port 80
ports
Yes No No No No
ports
A generic name for the various sockets (and their associated electronics), usually at the back of the computer, to which external devices are connected Used in relation to the Ethernet to indicate network connections
ports
Plural form of port
ports
The devices used to connect or sync the PDA they PC PDA's have both Serial and USB ports
ports
a place where ships may be secure from storms or unload their goods
ports
An address to which messages can be sent and that has a queue holding the messages received by the port but not yet consumed by the threads Ports are attached to actors Ports can be assembled into groups adding a multicast facility See also message handlers
ports
Terminations in equipment systems at which various types of communication devices, switching equipment, and other devices are connected to the transmission network
ports
The small incisions that are made during a laparascopic surgery
ports
By convention, servers on TCP/IP networks monitor (and are expected to be found at) certain access points called ports Ports are logical, not physical, addresses within a domain When defaults are used, port numbers don't need to be specified But if a particular type of server isn't using the conventional port number (such as 80 for an unsecure web server), then the port number has to be specified with the server (for example, http: //www ourserver com: 8080)
ports
A connection point for a cable
التركية - الإنجليزية
port
المفضلات