let#in

listen to the pronunciation of let#in
الإنجليزية - التركية
içeri al
let
izin vermek

Tom'un kazanmasına izin vermek zorunda kaldım. - I had to let Tom win.

Tom Mary'nin gitmesine izin vermek istemiyor. - Tom doesn't want to let Mary go.

let oneself go
coşmak
let
{i} engel

Bunun gelecekte tekrar olmasını engelleyebileceğimiz yollar hakkında konuşalım. - Let's talk about ways that we might prevent this from happening again in the future.

Sporun çalışmalarınıza engel olmasına izin vermeyin. - Don't let sports interfere with your studies.

let
{f} bırakmak

Tom Mary'nin elini bırakmak istemedi. - Tom never wanted to let go of Mary's hand.

Tom bırakmak istiyor. - Tom wants to let it go.

let down
indirmek
let down
yüzünü kara çıkarmak
let off
serbest bırakmak
let slip
ağzından kaçırmak
LET
(Askeri) hafif teçhizat ulaştırma (light equipment transport)
let
{i} kiraya verme
let
{i} kiraya verilmiş mülk
Let go
Bırak!

Kolumu bırak! İnsanların bana dokunmasına katlanamıyorum. - Let go of my arm! I can't stand people touching me.

Lütfen kolumu bırakır mısın? - Would you please let go of my arm?

Let me see
dur bir bakayım
let be
rahat bırakmak
let down
hayal kırıklığına uğratmak
let down
(deyim) yarı yolda bırakmak
let go
boşlamak
let go
koyvermek
let go
kendini koyvermek
let go
salıvermek
let go
rahatlamak
let go
işine son vermek
let in
içeri sokmak
let in
sokmak
let in
gömmek
let off
affet
let on
belli etmek

Gerçekten ne kadar zengin olduğunu belli etmek istemiyorsun. - You don't want to let on how rich you really are.

Gerçekten ne kadar zeki olduğunu belli etmek istemiyorsun. - You don't want to let on how smart you really are.

let rest
dinlendirmek
let things slide
oluruna bırakmak
let up
(deyim) durmak,azalmak,yavasyavas gevsemek. a let-up durma,azalma
let's call it a day
bugünlük bu kadar
let's call it a day
paydos
LET
(Nükleer Bilimler) (linear energy transfer) doğrusal enerji aktarılması
let
{i} teniste yeniden servis atma nedeni
let
{f} ses çıkarmamak
let
(Kanun) icar etmek
let
{f} dürmek
let
kiralık
let
gevşetmek
let
{f} meydan vermek
let
koyuvermek
let
(Spor) yeniden servis atma nedeni
let
koyvermek
let down
(deyim) yardımı kesmek
let down
(deyim) arkadan vurmak
let down
(deyim) birinin umutlarını kırmak
let down
(deyim) (birinin) neşesini kırmak
let down
(deyim) güvenini yitirmek
let down
(deyim) aşağı bırakmak
let down
(deyim) moralini bozmak
let down
(deyim) söndürmek
let down
(deyim) keyfini kaçırmak
let down
kandırmak
let down
(deyim) aşağı yollamak
let down
(deyim) havasını boşaltmak
let down
(deyim) bunalıma sürüklemek
let drive
(Konuşma Dili) bağırmak
let go
(Askeri) bando
let go
salmak
let go
(deyim) kendini bırakmak
let go
(deyim) aldırmamak
let go
(deyim) üzülmemek
let go
(deyim) boşvermek
let go
(Askeri) funda etmek
let go
(Askeri) fora etmek
let go
(Askeri) bando etmek
let go
laçka etmek
let go the anchor
(Denizbilim) funda
let go the anchor
(Denizbilim) fundo
let him have his say
bırak
let him have his say
diyeceğini desin
let in
bırakmak
let in
içeri bırakmak
let into
sokulmak
let it all hang out
(Konuşma Dili) kafana göre takıl
let it all hang out
(Konuşma Dili) keyfine bak
let it all hang out
koyvermek
let it be
bırak
let it be
varsın olsun
let it be so
öyle olsun
let it flow
akışına bırakmak
let it pass
kusura bakmamak
let it slide
(deyim) akışına bırakmak
let me see
dur bakalım
let me see
düşüneyim

Bir düşüneyim. On beş kişi vardı. - Let me see. There were fifteen people.

let me see
bakayım

Ne yazdığına bakayım. - Let me see what you wrote.

Tom'un gitmek için hazır olup olmadığına bakayım. - Let me see if Tom is ready to go.

let me show
göstereyim
let off
salıvermek
let off steam
(Konuşma Dili) içini dökerek rahatlamak
let off steam
(Konuşma Dili) deşarj olmak
let on
sırrı ifşa etmek
let on
sırrı başkasına söylemek
let on
açıklamak
let one's hair down
(deyim) kafasına göre takılmak
let oneself go
kendini bırakmak
let out
(deyim) ağzından kaçırmak
let out
ses çıkarmak
let out
icara vermek
let out
koyuvermek
let out
koyvermek
let out
kaçmasına izin vermek
let out
(deyim) çıkartmak
let out a yell
nara atmak
let somebody down
yüzüstü bırakmak
let someone down
hüsrana uğratmak
let someone down
hayal kırıklığına uğratmak
let something hang down
sarkıtmak
let take out
çıkartmak
let the cat out of the bag
ağzından kaçırmak
let the cat out of the bag
ağzından baklayı çıkarmak
let the cat out of the bag
bir sırrı açıklamak
let the good times roll!
(deyim) en kötü günümüz böyle olsun!
let us hope for the best
hayırlısı olsun
let's head down
inelim hadi
let’s go
kalk gidelim
let
izin ver

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

Su içebilirsin fakat aynı zamanda da onun yürümesine izin verebilirsin. - You can drink water, but you can also let it walk.

let
-malı
let
-sin
let
-meli
let
İİ.(to/out ile) kiralamak
let
-ecek
let alone
kendi haline bırakmak
let alone
karışma
let alone
şöyle dursun

Koşmak şöyle dursun, neredeyse yürüyemiyor. - She can hardly walk, let alone run.

Konuşmak şöyle dursun, Fransızca okuyamıyorum. - I can't read French, let alone speak it.

let alone
bırak

Bırak bir ulusu, o kendi ailesini idare edemez. - He can't run his own family, let alone a nation!

Bırak bir doları bir sentim bile yok - I don't have a cent, let alone a dollar.

let bygones be bygones
eski defterleri kapatmak
let down
yüzüstü bırakmak
let down
boşa çıkarmak
let down
hayal kırıklığı

Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı. - Mary has been badly let down.

Kitabın tamamını okursanız hayal kırıklığına uğramazsınız. - You won't be let down if you read the entire book.

let down
kandır
let fall
düşür
let go
koyuvermek
let go
serbest bırak

Tom serbest bırakmayı reddetti. - Tom refused to let go.

let go
bırakmak

Onu bırakmak istemiyorum. - I don't want to let go of it.

Tom Mary'nin elini bırakmak istemedi. - Tom never wanted to let go of Mary's hand.

let in
içeri al

Kapıyı aç ve köpeği içeri al. - Open the door and let in the dog.

let in
içeri almak
let in
eklemek
let it ride
üstünde durmamak
let it ride
uğraşmamak
let it slide
(Argo) boşver
let loose
serbest bırakmak
let me see
bir düşüneyim

Bir düşüneyim. On beş kişi vardı. - Let me see. There were fifteen people.

let me see
bir bakayım

Tom'un fikrini değiştirip değiştirmediğine bir bakayım. - Let me see if Tom has changed his mind.

Bir bakayım. Otobüsle yaklaşık iki saat sürer. - Let me see. It takes about two hours by bus.

let off
ucuz kurtulma
let off
affetmek
let on
söylemek
let one's hair down
resmiyeti bırakmak
let one's hair down
rahat hareket etmek
let out
bırak
let out
çıkarmak
let out
salıvermek
let out
bırakmak
let sb in for
neden olmak
let sb in on
sırrını açıklamak
let sleeping dogs lie
işi oluruna bırakmak
let sleeping dogs lie
işi kurcalamamak
let slide
vazgeçmek
let slide
ihmal etmek
let slide
boşlamak
let slip
kaçırmak
let sth slide
işi sermek
let sth slip out
bir şeyi ağzından kaçırmak
let the cat out of the bag
baklayı ağzından çıkarmak
let through
geçmesine izin vermek
let through
geçirmek
let up
azalmak
let up
dinmek
let up
yumuşamak
let up
gevşemek
let up
yumuşa
let up
durmak
let well enough alone
olanla yetinmek
let&
izin ver
Let bygones be bygones
(Atasözü) Eski camlar bardak oldu
Let the water stand for two days
Suyu iki gün dinlendir
Let things stand for now
Şimdilik her şey olduğu gibi kalsın. Tears stood in her eyes. Gözleri yaşla dolmuştu. The sweat stood out on his brow. Alnında boncuk boncuk terler birikmişti
Let´s meet at ten past three
ucu on gece buluşalım
leave/let him alone
/ Onu rahat bırakalım
let down
let someone down: hayal kırıklığına uğratmak
let a fart
sağlayan bir osuruk
let air out of the lungs, blow out
dışarı akciğerler, darbe dışarı hava izin
let alone
(Kristalografi) 'na ek olarak
let away
uzağa izin
let dress out
dışarı elbise izin
let him
ona izin
let it lay
(deyim) Unut gitsin! Boş ver gitsin!

Don't get involved with Max again just let it lay.

let me
(Edebiyat) izin vermek, izninizle
let me go
Bırak gideyim
let me out
çıkarın beni
let one's hair down
sakinleşmek
let s.t. go by the board
1. fırsatı kaçırmak. 2. bir şeyden vazgeçmek
let s.t./s.o. slip through one´s fingers
bir şeyi/birini elinden kaçırmak
let sleeping dogs lie
(Atasözü) İşi oluruna bırak! Kurcalama! Olayların akışını durdurmama anlamında söylenir
let someone do something
Birinin birşeyi yapmasına müsade etmek
let someone go
birinin gitmesine izin
let the animals live foundation
hayvanların temel yaşasın
let the cat out of the bag
(Konuşma dili) gizli bir şeyi söylemek; baklayı ağzından çıkarmak: - Don't let the çat out of the bağ!- Sakin ağzından kaçırma!
let the dogs out
(deyim) (Argo) İşemek
let up on
kadar izin
let us
bize bildirin

Kongre merkezine daha yakın bir oda isterseniz lütfen bize bildirin. - If you'd prefer a room closer to the Convention Center, please let us know.

Durumu görüşmek istiyorsanız, lütfen bize bildirin. - If you want to discuss the situation, please let us know.

let us suppose
bize varsayalım
let well alone
hiç karışmamak
let's go halves
's yarım gidelim
let's go home
eve gidelim
let/blow off steam
ağzını açıp gözünü yummak
التركية - التركية

تعريف let#in في التركية التركية القاموس.

LET
(Osmanlı Dönemi) Dövme, vurma
let
Dayak atma, dövme
LET
(Osmanlı Dönemi) f. Dayak, kötek
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف let#in في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

let
To allow possession of (a property etc.) in exchange for rent

I decided to let the farmhouse to a couple while I was working abroad.

let
A hindrance

without let or hindrance (on all commonwealth passports).

let
To allow the release of (a fluid)

The physicians let about a pint of his blood, but to no avail.

let
The hindrance caused by the net during serve, only if the ball falls legally
let
To allow, not to prevent (+ infinitive, usually without to)

After he knocked for hours, I decided to let him come in.

let
To hinder, prevent
let
To cause (+ bare infinitive)

Can you let me know what time you'll be arriving?.

let Nature take its course
Alternative form of let nature take its course
let alone
To leave alone; to stop bothering

I wish he would let me alone so I could get some sleep.

let alone
Much less; to say nothing of; used after negating one item, to introduce a further item whose negation is entailed by the negation of the first

I didn't even notice it, let alone mind it.

let be
To stop, to stop doing something; to leave off (now used alone, formerly also + infinitive)

Let be therefore my vengeaunce to disswade .

let be
To not disturb or meddle with; to leave (someone or something) alone

Will you never let me be?.

let be
Used to assign a value to a symbol

Let f be any real-valued function on I and g be any real-valued function on J.

let bygones be bygones
To ignore or disregard a past offense (when dealing with another individual)

But I ain't got no quarrel witcha. Just let bygones be bygones.

let down
To disappoint; to betray or fail somebody

I promised him I would meet him there, and I will not let him down.

let freedom ring
A statement that the ideals of life, liberty, and the pursuit of happiness should be spread across the Earth and allowed to flourish
let go
To release from one's grasp; to go from a state of holding on to a state of no longer holding on

To emotionally disengage or to distract oneself from a situation.

let go
To dismiss from employment

The secretary didn't work out, so her boss told her she was being let go.

let go and let God
to consciously surrender one's free will to the will of God
let her rip
To set off or allow to begin

Once we have the tank full we will back away and you can let her rip.

let in
To let someone or something come in; to admit someone or something in

He opened the window to let in the air.

let in on
to tell someone a secret
let it be
To leave something to follow its natural course

Let it be. The more you interfere, the worse it will get.

let know
To inform (someone) (of something)

If anyone has seen him, let us know of his whereabouts.

let loose
to free, release from restraint
let me see
used as a filled pause to indicating thinking or pondering, not inviting hearer to participate

Let me see. What should I make for dinner tonight?.

let nature take her course
Alternative form of let nature take its course
let nature take its course
To permit events to proceed or a situation to develop without intervention or interference

Her life is not worth living, people say; see, she is dependent on others even for food and water; let nature take its course.

let off
To forgive and not punish

The boss let me off for breaking the office window, when in theory she could have fined me about 30 dollars for the break.

let off
To cause to explode

Stand back when you let off fireworks.

let off steam
Alternative form of blow off steam
let on
to reveal, disclose, or divulge

I tried not to let on that I had already guessed the answer.

let one rip
To fart
let one's hair down
To relax and enjoy oneself
let oneself go
to cease to care about one's appearance
let out
To enlarge by adjusting one or more seams

After the holidays he had to have his suits let out.

let out
Of sound, to emit

The dog let out a yelp.

let out
To release

The students were let out of school early.

let out
To disclose

He accidentally let out the location for the meeting.

let out
To allow to operate at higher speed by adjusting controls

The engineer let out the throttle after the train crossed the bridge.

let rip
To get angry

She let rip about Mary's flirting with Lizzie's boyfriend.

let sleeping dogs lie
To leave things as they are; especially, to avoid restarting or rekindling an old argument; to leave disagreements in the past

Eventually, they decided it would be best to let sleeping dogs lie and not discuss the matter any further.

let slip
To divulge a secret, as by accident or mistake

He finally let slip that they plan to take over the business.

let somebody down
To fail somebody; to disappoint or to fail to uphold a commitment

He really let me down when he didn't arrive on time.

let somebody in on
To disclose; to tell somebody a secret or share privileged information

Do you think we should let him in on the shortcut?.

let someone have it
To attack someone with great force

At dawn we really let 'em have it with a 30 minute artillery barrage.

let someone have it
To verbally assail someone

When I came home, he let me have it for wrecking the car.

let something slip
To accidentally reveal a secret
let the cat out of the bag
To disclose a secret; to let a secret be known, often inadvertently

It was going to be a surprise party until someone let the cat out of the bag.

let the good times roll
To have fun or live fully; may imply letting things that are going well proceed
let the perfect be the enemy of the good
Intransigently fight for or argue the entirety of an ideal to the detriment of any partial fulfilment thereof

But we shouldn’t let the perfect be the enemy of the good.

let up
to lessen

The rain shows no sign of letting up.

let's
A contraction of let us used to form the first-person plural imperative of verbs

Let’s dance.

let's go
Hurry up, be quick
let's go
first-person plural imperative of to go

Let’s go to the beach next Saturday.

let's not and say we did
Indicates that the speaker does not agree with a proposed action of a group, and does not wish to participate. Generally the speaker does not actually intend for the group to tell others that the group performed the action, whether or not it were to be actually performed

Many teachers take a Let's not and say we did attitude toward extended experiential learning in the different styles.

let's roll
Used to suggest that an action should begin
let's see
used as a filled pause to indicating thinking or pondering, but allowing hearer to participate

Let's see. What should I make for dinner tonight?.

let-down
A disappointment or anticlimax

After seeing all the advertisements, the show itself was quite a let-down.

let-off
An escape from punishment

The missed penalty was a massive let-off for the home team.

let-through
A transient voltage spike that is allowed to pass through a power conditioning unit to the load
let someone down
disappoint, disillusion
let's
{f} come (precedes an action verb)
let's
Let's is the usual spoken form of `let us'. Contraction of let us. the short form of 'let us', used especially to make suggestions
let's go
let us leave; let's do a good job, let's give it all we have
let
A noun suffix having a diminutive force; as in streamlet, wavelet, armlet
let
{n} an hindrance, impediment, obstacle, stop
let
{v} to suffer, leave, forbear, hinder, hireout
Let's Get This Over With
Let's finish this
Let's get it over with
do it without waiting any further
let
If you let someone or something go, you allow them to leave or escape. They held him for three hours and they let him go
let
make it possible through a specific action or lack of action for something to happen; "This permits the water to rush in"; "This sealed door won't allow the water come into the basement"; "This will permit the rain to run off
let off some steam
(deyim) Fig. to release one's pent-up emotions, such as anger, usually verbally: I'm sorry I yelled at you. I guess I needed to let off some steam. She's not that mad. She's just letting off steam
let off steam
(deyim) Fig. to work or play off excess energy: Those boys need to get out and let off some steam. Go out and let off steam!
let off steam
(deyim) Fig. to release one's pent-up emotions, such as anger, usually verbally: I'm sorry I yelled at you. I guess I needed to let off some steam. She's not that mad. She's just letting off steam
let the dogs out
(deyim) (Slang) Pee, urinate, bleed the lizard, take a whiz
التركية - الإنجليزية

تعريف let#in في التركية الإنجليزية القاموس.

let
let
let out
widen
efendime söyleyeyim er, let me see, let's see
(said when pausing in order to think): Bahçemizde sardunya, karanfil, akşamsefası, aslanağzı, efendime söyleyeyim, çingülü, gülhatmi ve güller var. In our garden we've got geraniums, carnations, four-o'clocks, snap-dragons-let me seehibiscuses, hollyhocks, and roses
let#in
المفضلات