inan

listen to the pronunciation of inan
التركية - الإنجليزية
belief; faith, trust, reliance
belief, something believed. (...)
faith, belief
belief

Atheism isn't a religious belief. - Ateizm dinî bir inanç değildir.

Her belief in God is very firm. - Onun Allah'a inancı çok sağlam.

trust

I don't feel that I can trust what he says. - Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum.

He doesn't altogether trust me. - O bana tamamen inanmaz.

faith

In other words, he is a man of faith. - Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı.

All the members but me have faith in what he says. - Benden başka bütün üyelerin onun söylediğine inancı vardı.

believe in

We believe in Buddhism. - Budizm'de inanıyoruz.

Do you believe in God? - Allah'a inanıyor musun?

believe

How much do you believe him? - Ona ne kadar inanıyorsun?

In my childhood, I believed in Santa Claus. - Çocukluğumda Noel Baba'ya inandım.

{f} crediting
{f} credit

Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who stole his credit cards. - Tom onun kredi kartlarını çalanın Mary olduğuna inanmak için isteksiz görünüyor.

come to believe
{f} believed

It is believed that whales have their own language. - Balinaların kendi diline sahip olduklarına inanılmaktadır.

She believed him when he said he loved her. - O, onu sevdiğini söylediğinde ona inandı.

{f} believing

Tom has a hard time believing anything Mary says. - Tom Mary'nin söylediğine inanarak zor zaman geçiriyor.

Tom had trouble believing that Mary would actually want to go out with him. - Tom'un Mary'nin gerçekten onunla birlikte çıkmak isteyeceğine inanma sorunu vardı.

reliance
swear by
credited
accredit
accredited
tenet
inan olmaz. You can't have any faith
in (someone, something): Mücteba'nın laflarına inan olmaz. You can't have any faith in what Mücteba says
inan olsun
Believe me, ...: İnan olsun, oradaydı. Believe me, he was there
boş inan
superstition
ister inan ister inanma
believe it or not
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف inan في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

inanity
Something that is inane

Working in any bureaucracy means being bedeviled by inanities daily.

inanity
total lack of meaning or ideas
inanity
The property of being inane, of lacking material of interest or satisfaction, emptiness
inanity
{i} foolishness, silliness; hollowness, vanity; emptiness; something foolish or inane
inanity
Inanition; void space; vacuity; emptiness
inanity
An inane, useless thing or pursuit; a vanity; a silly object; chiefly in pl
inanity
as, the inanities of the world
inanity
Want of seriousness; aimlessness; frivolity
التركية - التركية
İnanmak işi
Bir kimseye, bir şeye bütün varlığıyla inanma
inanma, güvenme
Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat
İNAN
(Osmanlı Dönemi) Dizgin
İNAN
(Osmanlı Dönemi) İdare etme, yürütme
ergin inan
Bizans ikonlarından ve Türk Halk sanatındaki el yazmalarından etkilenen, özgü baskı ve resimleri ile tanınan sanatçımız
ergin inan
Türk halk sanatından ve Bizans ikonlarından esinlendiği özgün baskı ve resimleriyle tanınmış,1943 doğumlu sanatçımız
jale inan
Side ve Perge'de 40 yılı aşkın bir süredir kazılar yaparak bu iki kentin ortaya çıkarılmasına önemli katkılarda bulunmuş ünlü kadın arkeoloğumuz
mustafa inan
Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı'nda yaşamını anlattığı ünlü mühendis ve makanik bilgini
الإنجليزية - التركية

تعريف inan في الإنجليزية التركية القاموس.

inanity
ahmaklık
inanity
anlamsız söz
inanity
saçmalık
inanity
anlamsızlık
inanity
boşluk
inanity
anlamse söz
inanity
{i} boş lâf
inan
المفضلات