düzenleyici

listen to the pronunciation of düzenleyici
التركية - الإنجليزية
regulatory

Rightists often dislike regulatory legislation. - Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler.

compensator
trimmer

I don't think Tom would like it very much if I used his electric beard trimmer without his permission. - İzni olmadan onun elektrikli sakal düzenleyicisini kullanırsam Tom'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum.

regulator " regülatör; organizer" " organizatör; regulating
regulative
regulator

Rightists often dislike regulatory legislation. - Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler.

regulating
grader
organizer
promoter
organizing
coordinator
(İnşaat) modifier
relay
(Gıda) improver
arranger
reviser
düzenleyici hüküm
(Kanun) regulatory provision
düzenleyici yapılar
(Hukuk) regulatory structures
dükkân düzenleyici
shopfitter
düzenle
{f} order

He put his room in order. - O, odasını düzenledi.

Tom called the meeting to order. - Tom talimat vermek için toplantı düzenledi.

düzenle
{f} sort out
düzenle
timetable
düzenle
(Bilgisayar) edit

What's your favorite image editing software? - En sevdiğiniz resim düzenleme yazılımı hangisi?

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

düzenle
(Bilgisayar) compact
düzenle
(Bilgisayar) edit in
düzenle
(Bilgisayar) edit ratings
html düzenleyici
(Bilgisayar) html editor
düzenle
{f} tidy

I am not going out because I have to tidy my room. - Odamı düzenlemek zorunda olduğum için dışarı çıkmayacağım.

düzenle
{f} coordinating
düzenle
{f} organizing

She spends more time organizing than I. - O, düzenlemede benden daha fazla zaman harcar.

düzenle
{f} submitted
düzenle
{f} coordinate
düzenle
{f} organized

He organized a summer rock festival. - O, bir yaz rock festivali düzenledi.

We organized a project team. - Biz bir proje ekibi düzenledik.

düzenle
clear up
düzenle
{f} scheduling
düzenle
tidy up
düzenle
arrange

They arranged a meeting. - Onlar bir toplantı düzenlediler.

The two stamp collectors arranged a trade. - İki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi.

düzenle
{f} landscaping
düzenle
{f} regularized
düzenle
organize

She tried to persuade him to organize a boycott. - O, onu bir boykot düzenlemesi için ikna etmeye çalıştı.

Tom asked Mary to help him organize the party. - Tom Mary'den ona partiyi düzenlemesi için yardım etmesini rica etti.

düzenle
regularize
düzenle
regulate

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

Many countries try to regulate the birth rate. - Birçok ülke doğum oranını düzenlemeye çalışıyor.

düzenle
{f} regulating

The President needs to sign a law regulating public spending. - Başkanın kamu harcamalarını düzenleyen bir yasayı imzalanması gerekiyor.

düzenle
space out
düzenle
{f} schedule

Tom scheduled a last-minute meeting. - Tom bir son dakika toplantısı düzenledi.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzenle
coordinated
düzenle
clear#up
akım düzenleyici
regulator
bağımsız düzenleyici makam
(Hukuk) independent regulatory authority
biyo-düzenleyici
(Biyoloji) bioregulator
desen düzenleyici
(Bilgisayar) pattern editor
düzenle
redd
düzenle
rhythm
düzenle
arranged

The two stamp collectors arranged a trade. - İki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi.

They arranged a meeting. - Onlar bir toplantı düzenlediler.

düzenle
spaceout
kalp ritmi düzenleyici
(Tıp) defibrilator
karma düzenleyici
(Bilgisayar) composite editor
kayıt düzenleyici
(Askeri) transaction editor
kâlp ritmi düzenleyici
heart pacemaker
nesne düzenleyici
(Bilgisayar) object editor
ototmatik voltaj düzenleyici
AVR
sözlük düzenleyici
lexicographer
yöntem düzenleyici
(Bilgisayar) method editor
التركية - التركية
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör
Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör
(Hukuk) NAZIM
regülatör
aranjör
organizatör
düzenleyici
المفضلات