containing organisms that cause contagious diseases

listen to the pronunciation of containing organisms that cause contagious diseases
الإنجليزية - الإنجليزية
pestiferous
containing organisms that cause contagious diseases

  الواصلة

  containing organisms that cause con·ta·gious diseases

  التركية النطق

  kınteynîng ôrgınîzımz dhıt kôz kınteycıs dîzizız

  النطق

  /kənˈtānəɴɢ ˈôrgəˌnəzəmz ᴛʜət ˈkôz kənˈtāʤəs dəˈzēzəz/ /kənˈteɪnɪŋ ˈɔːrɡəˌnɪzəmz ðət ˈkɔːz kənˈteɪʤəs dɪˈziːzəz/

  كلمة اليوم

  nevus
المفضلات