causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement

listen to the pronunciation of causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement
الإنجليزية - التركية

تعريف causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement في الإنجليزية التركية القاموس.

unfavorable
{s} ters
unfavorable
{s} olumsuz

Bana olumsuz bir prognoz verildi. - I was given an unfavorable prognosis.

Bu vebaya neyin neden olduğunu bilen biri var mı? Paris Üniversitesi bilim adamlarının bu kötülüğün kaynağının özellikle Jüpiter, Satürn ve Mars olumsuz takımyıldızı olduğuna inanıyorlar. - Does anyone know what has caused this plague? The scholars of the University of Paris believe that the source of this evil is an especially unfavorable constellation of Jupiter, Saturn, and Mars.

unfavorable
{s} elverişsiz
unfavorable
{s} uygun olmayan, elverişsiz: unfavorable weather elverişsiz hava
unfavorable
(Ticaret) pasif
unfavorable
aleyhte
unfavorable
uygun olmayan
unfavorable
unfavourable hayırlı olmayan
unfavorable
{s} açık veren (hesap)
unfavorable
(Tıp) Uygun olmayan, uygunsuz
unfavorable
unfavorablenesselverişsizlik
unfavorable
(Askeri) ELVERİŞSİZ, ALEYHTE
unfavorable
{s} aksi
unfavorable
{s} olumsuz: His reaction was unfavorable. Gösterdiği tepki olumsuzdu
unfavorable
mahzurlu
unfavorable
unfavorably zararlı bir şekilde
unfavorable
muisait olmayan
unfavorable
zararlı
unfavorable
{s} sakıncalı
الإنجليزية - الإنجليزية
unfavorable

The wind was right under the land, the tide unfavorable.

causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement

    الواصلة

    caus·ing obstacles or delay; not con·du·cive to trav·el or work; in·clem·ent

    النطق

    كلمة اليوم

    facile
المفضلات