causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement

listen to the pronunciation of causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement
İngilizce - Türkçe

causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unfavorable
{s} ters
unfavorable
{s} olumsuz

Bu vebaya neyin neden olduğunu bilen biri var mı? Paris Üniversitesi bilim adamlarının bu kötülüğün kaynağının özellikle Jüpiter, Satürn ve Mars olumsuz takımyıldızı olduğuna inanıyorlar. - Does anyone know what has caused this plague? The scholars of the University of Paris believe that the source of this evil is an especially unfavorable constellation of Jupiter, Saturn, and Mars.

Boston Globe filme olumsuz eleştiri verdi. - The Boston Globe gave the film an unfavorable review.

unfavorable
{s} elverişsiz
unfavorable
{s} uygun olmayan, elverişsiz: unfavorable weather elverişsiz hava
unfavorable
(Ticaret) pasif
unfavorable
aleyhte
unfavorable
uygun olmayan
unfavorable
unfavourable hayırlı olmayan
unfavorable
{s} açık veren (hesap)
unfavorable
(Tıp) Uygun olmayan, uygunsuz
unfavorable
unfavorablenesselverişsizlik
unfavorable
(Askeri) ELVERİŞSİZ, ALEYHTE
unfavorable
{s} aksi
unfavorable
{s} olumsuz: His reaction was unfavorable. Gösterdiği tepki olumsuzdu
unfavorable
mahzurlu
unfavorable
unfavorably zararlı bir şekilde
unfavorable
muisait olmayan
unfavorable
zararlı
unfavorable
{s} sakıncalı
İngilizce - İngilizce
unfavorable

The wind was right under the land, the tide unfavorable.

causing obstacles or delay; not conducive to travel or work; inclement