camera

listen to the pronunciation of camera
الإنجليزية - التركية
kamera

İki kameradan hangisinin daha iyi olduğunu bana söyle. - Tell me which of the two cameras is the better one.

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

fotoğraf makinesi

Tom yeni bir fotoğraf makinesi aldı bu yüzden eski olanını sattı. - Tom bought a new camera so he sold his old one.

Tom fotoğraf makinesini benimki için ödediğimden daha azına satın aldı. - Tom bought his camera for less than I paid for mine.

fotograf makinesi
fotoğraf makinası

Kızım için yeni bir fotoğraf makinası alacağım. - I'm going to buy a camera for my daughter.

Fotoğraf makinasına gülümseyin lütfen! - Smile at the camera, please!

(Anatomi) oda, kamara örn: camera oculi anterior
{i} gizli

Polis, Tom'un oturma odasında bir gizli kamera buldu. - The police found a hidden camera in Tom's living room.

Her yerde gizli kameralar vardı. - There were hidden cameras everywhere.

in camera gizli celsede
(Tıp) Kamara
{i} mahrem
{i} hakimin özel odası
fotoğraf makinesi/kamera
cameraman kameraman
fotoğraf makinesi phot
camera alignment
kamera yerleştirmesi
camera angle
açı
camera angle
kamera açısı
camera aperture
diyafram açıklığı
camera cable
kamera kablosu
camera car
kamera arabası
camera crane
kamera vinci
camera crew
kamera ekibi
camera dolly
kaydırma arabası
camera dolly
şaryo
camera lens
mercek
camera shooting
filme alma
camera shooting
çekim
camera stand
kamera masası
camera support
kamera desteği
camera tube
kamera tüpü
camera obscura
karanlık oda
camera operator
kamera operatörü
camera phone
kameralı telefon
camera ready
kamera hazır
camera truck
kamera kamyon
camera-ready
kamera hazır
camera axis
(Askeri) KAMERA EKSENİ: Merceklerin optik merkezlerinden negatif fotoğraf düzlemine dikey olarak çizilen hayali bir hat
camera axis direction
(Askeri) KAMERA EKSENİ YÖNÜ: Poz zamanında kameranın optik ekseninin yatay düzey üzerindeki yönü. Bu yön, doğru/manyetik kuzeyde ilişkili derecelerle ifade olunan onun azimutlarıyla tanımlanmaktadır
camera calibration
(Askeri) FOTOĞRAF MAKİNASI AYARI: Ayarlanmış odak uzaklığını, esas noktanın ölçü işaretlerine nazaran mevkiini ve makina odak düzeyinde mevcut mercek çarpıklığını, ayarlanmış özel bir odak uzaklığına bakarak tespit
camera cycling rate
(Askeri) KAMERA DEVİR HIZI: Saniyedeki devir olarak ifade olunan film karelerinin sıklığı
camera equipment
kamera ekipmanı
camera gun
(Askeri) FOTO MİTRAYÖZ: Bak. "aircraft camera"
camera lens
kamera merceği,mercek
camera magazine
(Askeri) FİLM HAZNESİ: Bir fotoğraf makinesinde, içinde filmin ışık almak ve almamış kısımları bulunan çıkarılıp takılabilir parça
camera nadir
(Askeri) FOTOĞRAF MAKİNASI AYAKUCU: Bak. "photo nadir"
camera obscura
(isim) karanlık oda
camera on led
(Bilgisayar) kamera kullanımda ışığı
camera shy
{s} kamera veya objektif karşısında rahatsızlık duyan
camera shy
(sıfat) kamera veya objektif karşısında rahatsızlık duyan
camera spotting
(Askeri) FİLMLE ATIŞ KIYMETLENDİRİLMESİ: Topçu ateşinin, iki sinema makinesinden faydalanarak, gözetlenmesi. Bu makinalar; ölçülmüş bir baz hattının iki ucunda aynı zamanda çalışır ve hem hedefin hem mermi paralanmasının fotoğrafını alır
camera station
(Askeri) (PHOTOGRAMMETRY) FOTO ÇEKİŞ NOKTASI (FOTOGRAMETRİ): bkz: "airbase (photogrammetry) "ve "air station (photogrammetry) "
camera store
fotoğraf stüdyosu
camera window
(Askeri) KAMERA PENCERESİ: Kamera bölümünde fotoğrafın çekildiği bir pencere
candid camera
kamera şakaları
candid camera
kamera şakası

Gülümseyin, bu bir kamera şakası! - Smile, you're on candid camera!

candid camera
gizli kamera
cathode ray camera
katot ışınlı kamera
candid camera
Küçük fotoğraf makinesi
can you recommend a good camera
İyi bir kamera tavsiye edebilir misiniz
can you repair this camera
bu fotoğraf makinesini tamir edebilir misiniz
caught on camera
kameraya yakalanmak
caught on camera
kameralara yakalanmak
Street level camera
Sokak seviyesinde çekim yapan araç kamerası
cine camera
kamera
electron camera
(Televizyon) alıcı
electronic camera
(Teknik,Televizyon) alıcı
film camera
(Sinema) kamera
film camera
film makinesi
security camera
güvenlik kamerası
studio camera
stüdyo kamerası
surveillance camera
güvenlik kamerası
thermal camera
(Askeri,Teknik) termal kamera
underwater camera
sualtı kamerası

GoPro® is a great underwater camera.

aerial mapping camera
hava haritası kamerası
amateur movie camera
amatör film kamerası
automatic camera
otomatik kamera
cine camera
sinekamera
colour television camera
renkli televizyon kamerası
electron camera
kamera
electron camera
elektronik kamera
electron camera
çınca kamerası
electronic camera
çıncalık kamera
film camera
alıcı
high speed camera
yüksek hızlı kamera
high-speed camera
yüksek hızlı kamera
iconoscope camera
ikonoskop kamera
image orthicon camera
imaj ortikon kamera
in camera
gizlice
in camera
özel olarak
movie camera
kamera
movie camera
film makinesi
moving picture camera
film kamerası
photographic camera
fotograf kamerası
portable camera
el kamerası
portable camera
portatif kamera
reflex camera
reflaks fotoğraf makinesi
sound camera
sesli kamera
television camera
alıcı
television camera
sınalgı kamerası
underwater camera
denizaltı alıcısı
underwater camera
denizaltı kamerası
CCTV camera
(Closed-Circuit TV camera) Kapalı devre TV kamerası
cine camera
sinema makinesi
electronic camera
elektronik kamera
flatbed camera
flatbed kamera
flow camera
akış kamera
hidden camera clips
gizli kamera çekimi
i'm looking for a compact camera
Ben bir kompakt fotoğraf makinesi arıyorum
photographic camera
fotoğraf kamerası
portable camera
el kamerası, portatif kamera
process camera
süreç kamera
reproduction camera
üreme kamera
speed camera
hız kamerası
still camera
kamera
underwater camera
denizaltı kamerası, denizaltı alıcısı
vidicon camera
vidikon kamera
Polaroid camera
polaroit, polaroit fotoğraf makinesi
aerial camera
(Askeri) HAVA FOTOĞRAF MAKİNASI: Havadan fotoğraf almak için kullanılan makine
air cartographic camera
(Askeri) KARTOGRAFİK HAVA KAMERASI: Hava keşfi ve kartografik fotoğrafçılık için gerekli olan hassaslığa ve diğer özelliklere sahip olan bir kamera
air survey camera
(Askeri) HAVA ARAŞTIRMA FOTOĞRAF MAKİNASI: bkz: "air cartographic camera"
aircraft camera
(Askeri) TAYYARE FOTOĞRAF MAKİNASI: Havadan fotoğraf almak için kullanılan makine. Buna "aerial camera" da denir
cine camera
film çekme kamerası
combat camera
(Askeri) muharebe kamerası
compact camera
kompakt fotoğraf makinesi
continuous strip camera
(Askeri) KESİKSİZ RESİM ÇEKME MAKİNESİ: İçindeki film, odak düzlemindeki bir yarıktan devamlı hareket halinde bulunan ve uçağın devamlı ileri hareketi sayesinde, kesiksiz uzunlukta bir resim çeken fotoğraf makinesi
digital camera
{i} dijital fotoğraf makinesi
digital camera
(isim) dijital fotoğraf makinesi
do you have a camera
kamera var mı
fan camera photography
(Askeri) YELPAZE KAMERA FOTOĞRAFI: Üç tane kameradan oluşan bu sistem tarafından sabit açılara ayrılarak, görüntüleri detaylı bir şekilde tespit edilerek aynı anda çekilen fotoğraflar
folding camera
körüklü fotoğraf makinesi
four tube camera
dört lambalı kamera
gun camera
(Askeri) foto mitralyöz
gun camera
(Askeri) silah kamerası
gun sight aiming point camera
(Askeri) SİNEMİTRALYÖZ: Uçaklarda sabit veya döner bir silahın tevcih aleti civarına yerleştirilmiş küçük film makinası. Bu makina, muharebede ateşin menzilini ve sıhhatini kontrola yarar
have you got a camera with an automatic light meter
otomatik ışık ölçerli bir kameranız var mı
hearing in camera (law court)
(Kanun) kapalı celse
hearing in camera (law court)
(Kanun) kapalı oturum
i need a flash card for this camera
bu kamera için flaş kartı arıyorum
i need a smart media card for this camera
bu kamera için smart media kartı arıyorum
i would like a film for an 8 millimeter movie camera
8 milimetre film kamerası için film istiyorum
i would like to see a camera
kamera görmek istiyorum
i would like to see a video camera
(fiil)deo kamera görmek istiyorum
i'm looking for a digital camera
dijital fotoğraf makinesi arıyorum
in camera
(zarf) gizli celsede
in camera
(Avrupa Birliği) kapalı(gizli) oturum
in camera
gizli celsede
joint combat camera center; joint communications control center
(Askeri) müşterek muharebe görüntüleme merkezi; müşterek muhabere kontrol merkezi
load the camera
film takmak
mapping camera
(Askeri) HARİTA HAVA FOTOĞRAF MAKİNASI: Harita yapmakta kullanılan hava fotoğraflarını çeken fotoğraf makinesi. Bu makina; fotoğrafların belirli aralıklarla çekilmesini ve çekilen fotoğrafların birbirine bindirilmesini temin için, genellikle yarı otomatik olarak çalışır. Bak. "air cartographic camera"
mapping camera
(Askeri) harita hava fotoğraf makinesi
mirror camera
aynalı alıcı
mirror camera
aynalı kamera
movie camera
sin. kamera
oscillation camera
(İnşaat) salınım kamerası
panoramic air camera
(Askeri) PANORAMİK HAVA FOTOĞRAF MAKİNASI: Hareketli mercekler veya aynalar vasıtasıyla geniş bir arazi parçasını (bu arazide genellikle ufuktan ufuğa olan kısımdır) tetkik eden bir hava fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi, uçuş hattı boyunca bulunulan yeri tetkik edecek şekilde uçak içinde dikey veya meyilli olarak yerleştirilebilir
panoramic ground camera
(Askeri) PANORAMİK YER FOTOĞRAF MAKİNASI: Kamera merceklerinin merkezinden dikey eksende yatay olarak dönmek suretiyle geniş bir arazinin fotoğrafını çeken bir fotoğraf makinesi
photo camera
fotoğraf makinesi
photoconductive camera tube
fotoiletken kamera tubu
photoemissive camera tube
fotosalici kamera tubu
precession camera
presesyon kamerası
range camera
erim kamerasi, derinlik olcen kamera
reconnaissance camera
(Askeri) hava keşif fotoğraf makinesi
reconnaissance camera
(Askeri) HAVA KEŞİF FOTOĞRAF MAKİNASI: Keşif için havadan resim almakta kullanılan eğik veya düşey hava fotoğraf makinesi
storage camera
ikonoskop
storage camera tube
bellekli kamera tubu
submersible camera
(Sinema) denizaltı kamerası
tactical airborne digital camera system
(Askeri) taktik hava indirme dijital kamera sistemi
this photo camera is for my personal use
bu fotoğraf makinesi benim kişisel kullanımım için
this video camera is for my personal use
bu video kamera benim kişisel kullanımım için
vest pocket camera
cep fotoğraf makinesi
video camera
video kamera
would you please put film in my camera
fotoğraf makineme film takar mısınız
التركية - التركية
Oda müziği
الإنجليزية - الإنجليزية
The viewpoint in a three-dimensional game

I'm talking about the way the camera flies up above the skater when you leap into the air. No one had done it before.

A device for taking still or moving pictures or photographs
television equipment consisting of a lens system that focuses an image on a photosensitive mosaic that is scanned by an electron beam
Device for recording visual range on film
If someone or something is on camera, they are being filmed. Just about anything could happen and we'll be there to catch it on camera when it does
A picture-taking device usually consisting of a light-tight box, a film holder, a shutter to admit a measured quantity of light and a lens to focus the image
specifies a film-recording device
If you do something or if something happens off camera, you do it or it happens when not being filmed. They were anything but friendly off-camera, refusing even to take the same lift. off-camera interviews
A picture-taking device usually consisting of a light-tight box, a film holder, a shutter to admit a measured quantity of light, and a lens to focus the image
A photographic device with an optical system that is used for exposing light-sensitive material See also COMPUTER OUTPUT MICROFILMER, PLANETARY CAMERA, ROTARY CAMERA, STEP-AND-REPEAT CAMERA
Bring one, you will need it and don't forget film Lots of film!
(1) recorder An instrument which records traces of light which have been beamed on film by galvanometers responsive to logging tool measurements Some cameras may use laser technology or fiber optics (2) borehole camera A downhole instrument which photographs the interior of the borehole or casing
onlicnesnimend (m)
a term meaning either a subordinate chamber or suite within a medieval building, or, as it was used by the Military Orders, to refer to specialized farms or holdings without a resident preceptor
a device for taking photographs, generally composed of a lightproof enclosure having an aperature with a shuttered lens through which the image of an object is focused and recorded on a photosensitive film or plate
A camera is a piece of equipment that is used for taking photographs, making films, or producing television pictures. Her gran lent her a camera for a school trip to Venice and Egypt. a video camera They were caught speeding by hidden cameras
An object that creates a camera view window Like any other object in Infini-D, cameras can be moved, rotated, and animated
Any mechanical device used to expose film It usually consists of a lens attached to a light-tight box Our super-8 camera, the Kinoflex, contains a compartment to hold the super-8 cartridge, a zoom lens, and other adjustable features
an apparatus for taking pictures, movie pictures, or television CARRY to take from one place to another CENTIMETER one hundred of a meter= 3937 inch
{i} device used to take photographs; judge's private office
A Camera object defines the viewing frustum for a 3D scene The view through the Camera is displayed on the Screen using a CameraLayer object class, P01
If a trial is held in camera, the public and the press are not allowed to attend. This morning's appeal was held in camera. Device for recording an image of an object on a light-sensitive surface (see photography). It is essentially a light-tight box with an opening (aperture) to admit light focused onto a sensitized film or plate. All cameras have included five crucial components: (1) the camera box, which holds and protects the sensitive film from all light except that entering through the lens; (2) film, on which the image is recorded; (3) the light control, consisting of an aperture or diaphragm and a shutter, both often adjustable; (4) the lens, which focuses the light rays from the subject onto the film, creating the image; and (5) the viewing system, which may be separate from the lens system (usually above it) or may operate through it by means of a mirror. The camera was inspired by the camera obscura a dark enclosure with an aperture (usually provided with a lens) through which light enters to form an image of outside objects on the opposite surface and was developed by Nicephore Niepce and L.-J.-M. Daguerre in the early 19th century. See also digital camera
Secular chamber music, as opposed to church music, or chiesa
There are two camera systems in Aladdin 4D: a virtual camera, and a Camera Object The virtual camera renders the image as seen in the editor The Camera Object shows whatever portion of your drawing is at its target, making it possible to zoom in on an object, pan from one object to another, et cetera
Viewer's view into the scene
A chamber, or instrument having a chamber
equipment for taking photographs (usually consisting of a lightproof box with a lens at one end and light-sensitive film at the other)
Specifically: The camera obscura when used in photography
The camera is analogous to a physical camera in the real world It is an object that has a position from which a scene can be viewed and rendered Like most objects, the camera has properties such as its rotation, depth of field, field of view, and clipping planes In addition to the default camera, you can add others
A virtual viewpoint in world space with position and view direction to provide a view of a scene in the same way as a photographer would position a camera
See Camera, and Camera obscura
The virtual viewpoint Can be set in Cartesian coordinates with properties CamXPos, CamYPos, and CamZPos, or in spherical coordinates with CamAzmimuth, CamElevation, and CamDistance
> zhaoxiangji
n fototustel (tustel)
Coordination and Management Environments for Responsive Agents CAMERA is an aggressive, systems-oriented attack on the complex problem of ensuring effective, purposive action in an environment where behavior is dynamically determined and control relies upon cooperation between autonomous agents
camera club
A club (social organization) devoted to photography
camera clubs
plural form of camera club
camera flash
A device that produces a short flash of light to help illuminate a scene, mostly for night-time or indoors photography
camera left
On the left side of the stage when viewed from the audience facing the stage, stage right
camera move
A specific deliberate movement effected by the camera, such as a pan, zoom, tilt etc
camera movement
Any undesirable shaking of a camera during recording that distracts the viewer

I can't stand to watch NYPD Blue because of all the camera movement.

camera movement
A shift in view, frame, or perspective caused by the movement of a camera

The lighting director and cinematographer carefully planned the camera movement for this scene.

camera obscura
A darkened chamber in which the image of an outside object is projected and focused onto a surface
camera phone
A cellular phone that has a built-in camera
camera ready
Art or "hard copy" (a document or graphic art) that requires no additional work to be done to it before copies of it can be reproduced. It is commonly used in situations where separate documents will be compiled into a single compilation, such as compiling technical publications into a conference handout
camera right
On the right side of the stage when viewed from the audience facing the stage, stage left
camera-shy
Reluctant to be photographed
camera-obscura
{n} a philosophical apparatus and optical machine used to exhibit images by
camera angle
the point of view of a camera
camera angle
the angle at which the camera is pointed at the subject: low, high, or tilt Not to be confused with angle of view (or vision), which designates the angle subtended by the lens (cf below, focal length)
camera angle
the angle defined by the position of the subject matter in relation to the camera lens; viewpoint
camera angle
Various positions of the camera that are chosen to give a subject a different viewpoint, perspective or visual effect These positions are usually high, medium, or low; and left, right, or straight on
camera angle
Same as "shooting angle" or "viewpoint" The position of the camera relative to the position of the subject
camera angle
angle from which something is filmed or photographed by a camera
camera angle
The position of the frame in relation to the subject it shows: above it, looking down (a high angle); horizontal, on the same level (a straight-on angle); looking up (a low angle)
camera care
keeping a camera in good working order
camera film
strip of photographic material used to take photographs which a camera
camera lens
a lens that focuses the image in a camera
camera lucida
an optical device consisting of an attachment that enables an observer to view simultaneously the image and a drawing surface for sketching it
camera lucida
An instrument which by means of a prism of a peculiar form, or an arrangement of mirrors, causes an apparent image of an external object or objects to appear as if projected upon a plane surface, as of paper or canvas, so that the outlines may conveniently traced
camera lucida
It is generally used with the microscope
camera lucida
device that uses a prism and mirrors to project the image of an object onto a flat surface so that it may be traced
camera obscura
Ancestor of the photographic camera The Latin name means "dark chamber," and the earliest versions, dating to antiquity, consisted of small darkened rooms with light admitted through a single tiny hole The result was that an inverted image of the outside scene was cast on the opposite wall, which was usually whitened For centuries the technique was used for viewing eclipses of the Sun without endangering the eyes and, by the 16th century, as an aid to drawing; the subject was posed outside and the image reflected on a piece of drawing paper for the artist to trace Portable versions were built, followed by smaller and even pocket models; the interior of the box was painted black and the image reflected by an angled mirror so that it could be viewed right side up The introduction of a light-sensitive plate by J -N Niepce created photography
camera obscura
A darkened boxlike device in which images of external objects, received through an aperture, are exhibited in their natural colors on a surface arranged to receive them [7]
camera obscura
{i} small chamber in which outside images are projected onto a surface; dark room
camera obscura
a darkened enclosure in which images of outside objects are projected through a small aperture or lens onto a facing surface
camera obscura
An apparatus in which the image of an external object or objects is, by means of lenses, thrown upon a sensitized plate or surface placed at the back of an extensible darkened box or chamber variously modified; commonly called simply the camera
camera obscura
An optical contrivance for projecting the image of an object or scene on a surface, from which it is traced and thus is more accurately reproduced than by being drawn freehand
camera obscura
(taken from Latin and means 'dark room' ) Invented in the sixteenth century, the camera obscura is made out of an arrangement of lenses and mirrors in a box (or room) that is darkened When looking through the lens of a 'camera obscura', the view presented is actually reflected through the mirrors onto the paper or cloth and allows the artist to draw by tracing the outline This forerunner of the modern camera was a tool for recording an optically accurate image, often of topographical detail (Canaletto used one to study his vedute prior to painting)
camera obscura
An ancestor of the modern camera in which a tiny pinhole, acting as a lens, projects an image on a screen, the wall of a room, or the ground glass wall of a box; used by artists in the 17th and 18th centuries, and early 19th century as an aid in drawing from nature Literally, "dark room "
camera obscura
Literally means darkroom A box first used by the Greek philosopher Aristotle (384 -322 BC) to concentrate light onto the back of a dark box through a small opening in the front
camera obscura
From the Latin "dark chamber " A camera obscura took on several forms, it could be darkened box or room with a small opening on one side Light rays enter through the small opening and form an image of the scene outside In its box form it is sometimes called a pinhole camera
camera obscura
A darkened enclosure where light passes through a lens pinhole and an upside-down image is seen on the opposite surface
camera obscura
An apparatus in which the images of external objects, formed by a convex lens or a concave mirror, are thrown on a paper or other white surface placed in the focus of the lens or mirror within a darkened chamber, or box, so that the outlines may be traced
camera obscura
The first practical instrument to resemble a modern camera was the camera obscura (literally, an 'obscure' or 'darkened chamber'), a contraption which allowed an image to be transferred by means of a lens fitted over the hole to a sheet of paper suspended on the other side of the chamber, where the image could be then be traced with some precision
camera obscura
A device used by early artists (centuries before Christ) to display a scene on the wall of an otherwise-darkened room so that it could be more-easily copied In a manner similar to the pinhole camera, a small hole placed in an opposite wall permitted light to enter the room (the "camera"), and the scene outside became transmitted inside, and was shown inverted on the rear wall or sometimes on a screen The camera obscura is the origin of the modern camera
camera obscura
Latin for “dark chamber”: a darkened room with a small opening through which rays of light could enter and form an image of the scene outside Eventually a lens was added at the opening to improve the image, and the room shrank to a small, portable box
camera obscura
the "Dark Chamber" or box that was used as a type of camera in the very early days
camera operator
cameraman: a photographer who operates a movie camera
camera shy
{s} unwilling or disliking to have one's photograph taken, reluctant to be filmed
camera tripod
a tripod used to support a camera
camera work
{i} use of cameras
camera-man
person who operates a camera for television or movie productions
camera-ready
(about a graphic or document) ready to be printed, ready to be reproduced, ready to be photographed and photoengraved onto a printing plate (Printing)
camera-shy
Someone who is camera-shy is nervous and uncomfortable about being filmed or about having their photograph taken. not liking to have your photograph taken
candid camera
A small, easily operated camera with a fast lens for taking unposed or informal photographs
candid camera
hidden camera, camera which films people without their knowledge
candid camera
a miniature camera with a fast lens
Schmidt camera
A camera mounted in a Schmidt telescope
aerial camera
A camera that is placed on an aircraft or anything else that goes into the sky, used to get a bird's eye view of locations
box camera
A very simple type of photographic camera, being box shaped, and with a simple lens, and using roll film for taking snapshot pictures
digital camera
An electronic, often battery-powered device for recording and storing photographs in digital format, especially on a flash card
digital still camera
A digital camera. Abbreviated DSC
fan camera photography
Photography taken simultaneously by an assembly of three or more cameras systematically installed at fixed angles relative to each other so as to provide wide lateral coverage with overlapping images. (JP 1-02)
in camera
Without the presence of the public or the media (in court)

The trial was held in camera because the accused was a minor.

in camera
In secret or in private (in an enclosed room, behind closed doors)
lights, camera, action!
The traditional cue to the members of a film crew at the beginning of a take
on camera
Being in the viewing range of the video camera while it is recording

While on camera Bruce behaves famously, as soon as they stop rolling he turns into a scoundrel.

on-camera
Those whose job involves being filmed

He isn't even on-camera talent, he just holds the queue cards.`.

red-light camera
A roadside camera, placed near a stoplight, designed to photograph vehicles that disobey a red traffic light
speed camera
a roadside camera, triggered by a speeding vehicle, that takes a photograph of the offending vehicle and records its speed
stump camera
a small television camera embedded inside one of the stumps, intended to give a shot of the action as seen by the batsman
tri-camera photography
Photography obtained by simultaneous exposure of three cameras systematically disposed in the air vehicle at fixed overlapping angles relative to each other in order to cover a wide field. (JP 1-02)
video camera
A device for recording video footage, often one used by amateurs
view camera
A type of camera with a flexible bellows forming a light-tight seal between two adjustable standards, one of which holds a lens, and the other a viewfinder or a photographic film holder
speed camera
A roadside camera designed to catch speeding vehicles by taking video footage or a photograph
aerial camera
camera operating from an aircraft or satellite
box camera
a simple camera shaped like a rectangular box
cameras
plural of camera
compact camera
a small camera with a lens that cannot be removed
digital camera
{i} camera that captures a digital image without film and storing it to be reproduced later on
digital camera
a camera that encodes an image digitally and store it for later reproduction
flash camera
a camera with a photoflash attachment
gamma camera
An electronic instrument used in medical diagnostics to image the distribution of radioactive compounds in animal tissue
home video camera
video camera with which one can record home movies and play them back on a home video cassette recorder, VCR
magazine camera
A camera in which a number of plates can be exposed without reloading
miniature camera
very small camera, small photographic camera
motion-picture camera
a camera that takes a sequence of photographs that can give the illusion of motion when viewed in rapid succession
on camera
within range of a movie or television camera; "the senator didn't realize that he was speaking on camera
pinhole camera
{i} simple camera having no lens
pocket camera
camera which is small enough to be carried in the pocket
polaroid camera
a camera that develops and produces a positive print within seconds
polaroid camera
camera that produces a print within seconds
portrait camera
a camera with a portrait lens
reflex camera
A camera fitted with a mirror that reflects the image of an object or a scene onto a viewing screen so that focus, lighting, and composition may be evaluated
sound camera
A movie camera equipped to record sound and visual image synchronously
sound camera
a movie camera that records sounds in synchrony with the visual images
speed camera
A speed camera is a camera positioned at the side of a road which automatically photographs vehicles that are going faster than is allowed. The photographs can be used as evidence in a court of law
television camera
television equipment consisting of a lens system that focuses an image on a photosensitive mosaic that is scanned by an electron beam
television-camera tube
a tube that rapidly scans an optical image and converts it into electronic signals
twin-lens reflex camera
camera with two objective lenses of the same focal length where one lens is the actual lens that takes the picture amd the other is used for the viewfinder system
video camera
camera which can record both motion pictures and sound for viewing on television
video camera
A portable, hand-held camera resembling a movie camera but recording on videocassettes for playback on a television set. a special camera that can be used to film events on a video
التركية - الإنجليزية

تعريف camera في التركية الإنجليزية القاموس.

camera+recorder
camcorder
camera

  الواصلة

  cam·er·a

  التركية النطق

  kämrı

  المترادفات

  35mm, camcorder, kodak, polaroid, video camera

  النطق

  /ˈkamrə/ /ˈkæmrə/

  علم أصول الكلمات

  [ 'kam-r&, 'ka-m&r-& ] (noun.) 1712. From New Latin camera obscura (“dark chamber”), because the first cameras used a pinhole and a dark room; from Latin camera (“chamber or bedchamber”), from Ancient Greek καμάρα (kamara, “anything with an arched cover, a covered carriage or boat, a vaulted chamber, a vault”).

  فيديوهات

  ... off with literally kind of a crappy camera, horrible sound. ...
  ... And being able to bring Google Maps 3D camera motion and ...

  كلمة اليوم

  accrete
المفضلات