astern

listen to the pronunciation of astern
الإنجليزية - التركية
gerisinde
kıçında
geriye
kıç tarafında
geminin kıç tarafına gitmek
kıçta (gemi) (Argo)
geminin arka tarafında
arkaya
go astern geri gitmek tornistan etmek
geride
arkada
geride bulunmak
den geriye
z., den. geriye, gerisinde, arkaya, geminin kıçına
(Askeri) geri yol
behind
{e} ardındaki

Saldırıların ardındaki kimdi? - Who was behind the attacks?

Tom'un parmaklılar ardındaki zamanı bitti. - Tom's time behind bars is over.

behind
arkaya
behind
geriye

Chris fen dersinde geriye düşme riskinde. - Chris risks falling behind in the science class.

Tom arkasında bir ses duydu ve geriye döndü. - Tom heard a noise behind him and turned around.

behind
geride

Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı. - I tried to stop him, but he left me behind.

Acil internet girişi olan bir çevre yaratmazsak, bizim şirketimizde geride kalacak. - Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

behind
arkada

Ben, birinin arkadan adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name from behind.

Beni arkada bırakmayın! - Don't leave me behind!

behind
arkadan

Ben, birinin arkadan adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name from behind.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

behind
gerisinde

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

Belirlenmiş sürenin on dakika gerisindesin. - You are ten minutes behind the appointed time.

behind
(İnşaat) arkasında

Bahçe evin arkasında. - The garden is behind the house.

Arkasında zengin bir destekleyicisi var. - He has a wealthy supporter behind him.

astern fueling
(Askeri) PUPADAN YAKIT İKMALİ: Denizde, yakıtı alan geminin yakıt gemisinin kıç tarafında aldığı mevkiyi korurken yapılan yakıt ikmali
behind
{i} kıç (Argo)
behind
in gerisinde
behind
geç

Tom parmaklıklar ardında birkaç yıl geçirdi. - Tom spent a few years behind bars.

İlk otobüs on dakika geç hareket edecek. - The first bus will leave 10 minutes behind time.

behind
dili kıç
behind
borca batmış
behind
be behind the times geri kafalı olmak
behind
zamana ayak uyduramamak
behind
behindhand z
behind
{e} ardından

Maria Sharapova, Williams kardeşlerin ardından, üçüncü en başarılı aktif kadın tenis oyuncusudur. - Maria Sharapova is the third most successful active women's tennis player, behind the Williams sisters.

Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın. - You must not speak ill of others behind their backs.

behind
geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes behind.

drop astern
(Fiili Deyim ) (gemi) geride kalmak
fall astern
geride kalmak
fallen astern
geride kalan
go astern
(Fiili Deyim ) geri gitmek
leave astern
geride bırakmak
line astern
(Askeri) KOL DÜZENİ, BİRERLE KOL DÜZENİ: Bak. "trail formation"
الإنجليزية - الإنجليزية
behind
Beyond the stern when viewed from aboard
{a} in the hinder part of a ship, behind
behind the vessel; in the direction of the stern
Toward the stern of a vessel, or behind the boat
The direction toward or beyond the stern
Behind a ship; in the rear
(of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide"
stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed"
In or at the hinder part of a ship; toward the hinder part, or stern; backward; as, to go astern
Toward the back of a ship
at or near or toward the stern of a ship or tail of an airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square sails sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the captain looked astern to see what the fuss was about"
Signifying position, in the rear of or abaft the stern; as regards motion, the opposite of going ahead; backwards
Behind or backwards
(Nautical, Aeronautics) toward the back, toward the rear; backwards
Toward the rear of the boat
At any point behind the boat, backward
In back of the boat, opposite of ahead
Something that is astern is at the back of a ship or behind the back part. in or at the back of a ship
A backward direction in the line of a vessel's fore and aft line; behind If a vessel moves backwards it is said to move astern; opposite to ahead
stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed
(of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide" stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed
Behind the ship, beyond the stern
Toward the stern An object that is aft of a boat is said to be astern of the boat
In the direction of, or behind, the stern
Abaft or beyond the ship's stern
At or to the stern of a vessel
Behind the boat
astern of
behind
go astern
travel backwards
astern
المفضلات