apart, separately, into two parts

listen to the pronunciation of apart, separately, into two parts
İngilizce - Türkçe

apart, separately, into two parts teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

asunder
ayrı

Kabin fırtına tarafından parçalara ayrıldı. - The cabin was torn asunder by the storm.

asunder
parçalar halinde
asunder
parçalara ayrılmış
asunder
ayrılmaya/parça parça
asunder
ayrılmış olarak
asunder
parça parça
asunder
birbirinden ayrı veya uzak
asunder
birbirinden ayrı
asunder
birbirinden uzak
asunder
ayrı ayrı
asunder
parçalanm ış bir şekilde
asunder
birbirinden uzak/ayrı
İngilizce - İngilizce
{a} asunder
apart, separately, into two parts