any substance capable of stopping or slowing a specific biological process

listen to the pronunciation of any substance capable of stopping or slowing a specific biological process
İngilizce - Türkçe

any substance capable of stopping or slowing a specific biological process teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inhibitor
(Denizbilim) ketleyici
inhibitor
(Askeri) kanalizör
inhibitor
yavaşlatıcı
inhibitor
inhibitör

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

inhibitor
menetme
inhibitor
{i} önleyici
inhibitor
(Tıp) Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen
inhibitor
engelleyici
inhibitor
(İnşaat) tutucu
inhibitor
(Askeri) KANALİZÖR, NEGATİF KANALİZÖR (HV.): Yanıcı sathı sınırlamak veya yanış fiiline istikamet vermek üzere katı bir yakıta tatbik edilmiş bir madde
inhibitor
{i} durdurucu
İngilizce - İngilizce
inhibitor
any substance capable of stopping or slowing a specific biological process

  Heceleme

  a·ny sub·stance ca·pa·ble of stop·ping or slowing a spe·cif·ic bi·o·lo·gi·cal proc·ess

  Türkçe nasıl söylenir

  eni sʌbstıns keypıbıl ıv stäpîng ır slōîng ı spısîfîk bayıläcîkıl prôses

  Telaffuz

  /ˈenē ˈsəbstəns ˈkāpəbəl əv ˈstäpəɴɢ ər ˈslōəɴɢ ə spəˈsəfək ˌbīəˈläʤəkəl ˈprôˌses/ /ˈɛniː ˈsʌbstəns ˈkeɪpəbəl əv ˈstɑːpɪŋ ɜr ˈsloʊɪŋ ə spəˈsɪfɪk ˌbaɪəˈlɑːʤɪkəl ˈprɔːˌsɛs/

  Günün kelimesi

  dressage