any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc

listen to the pronunciation of any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc
İngilizce - Türkçe

any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

harm
{i} zarar

Maddelerin bazıları, özellikle eğer hamile iseniz, zararlıdır. - Some of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

harm
{f} zarar vermek

Çevreye daha az zarar vermek istiyoruz. - We want to harm the environment less.

Size zarar vermek istemiyoruz. - We don't mean you any harm.

harm
{f} incitmek

Seni asla incitmek istemedim. - I never wanted to harm you.

Tom'u incitmek isteyecek birinin farkında mısın? - Are you aware of anyone who would want to harm Tom?

harm
{f} kötülük etmek
harm
kötülük yapmak
harm
fenalık yapmak
harm
dokunca
harm
zeval vermek
harm
zararı olmak
harm
halel getirmek
harm
zararı dokunmak
harm
zarara sokmak
harm
kötülük

O iyilikten daha çok kötülük yaptı. - It did more harm than good.

O iyilikten çok kötülük yapar. - It does more harm than good.

harm
ziyan
harm
hasar
harm
(Askeri) ZARAR, FENALIK
harm
(isim) zarar, hasar, kötülük, felâket
İngilizce - İngilizce
hurt
trauma
injury
harm
any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc

  Heceleme

  a·ny phys·i·cal dam·age to the bo·dy caused by vi·o·lence or ac·ci·dent or frac·ture etc

  Türkçe nasıl söylenir

  eni fîzîkıl dämıc tı dhi bädi kôzd bay vayılıns ır äksıdınt ır fräkşır etsetırı

  Telaffuz

  /ˈenē ˈfəzəkəl ˈdaməʤ tə ᴛʜē ˈbädē ˈkôzd ˈbī ˈvīələns ər ˈaksədənt ər ˈfraksʜər ˌetˈsetərə/ /ˈɛniː ˈfɪzɪkəl ˈdæməʤ tə ðiː ˈbɑːdiː ˈkɔːzd ˈbaɪ ˈvaɪələns ɜr ˈæksədənt ɜr ˈfrækʃɜr ˌɛtˈsɛtɜrə/

  Günün kelimesi

  relucent