any medicine or other agent that relieves pain

listen to the pronunciation of any medicine or other agent that relieves pain
İngilizce - İngilizce
anodyne
any medicine or other agent that relieves pain

  Heceleme

  a·ny me·di·cine or oth·er a·gent that relieves pain

  Türkçe nasıl söylenir

  eni medısın ır ʌdhır eycınt dhıt rilivz peyn

  Telaffuz

  /ˈenē ˈmedəsən ər ˈəᴛʜər ˈāʤənt ᴛʜət rēˈlēvz ˈpān/ /ˈɛniː ˈmɛdəsən ɜr ˈʌðɜr ˈeɪʤənt ðət riːˈliːvz ˈpeɪn/

  Günün kelimesi

  bandersnatch