an unaccompanied part song for three or more solo voices

listen to the pronunciation of an unaccompanied part song for three or more solo voices
İngilizce - Türkçe

an unaccompanied part song for three or more solo voices teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

glee
{i} neşe
glee
sevinçli
glee
üç sesli şarkı
glee
{i} çok sesli şarkı
glee
glee club böyle şarkılar söyleyen grup
glee
çoşkunca neşe
glee
{i} sevinç

Ben sevinç kulübün bir üyesiyim. - I'm a member of the glee club.

glee
koro/şarkı/neşe
glee
üç veya üçten fazla sesli şarkı
glee
{i} ozan
glee
{i} keyif
İngilizce - İngilizce
glee
an unaccompanied part song for three or more solo voices

  Heceleme

  an un·ac·com·pa·nied part song for three or more so·lo voices

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ʌnıkʌmpınid pärt sông fôr thri ır môr sōlō voysız

  Telaffuz

  /ən ˌənəˈkəmpənēd ˈpärt ˈsôɴɢ ˈfôr ˈᴛʜrē ər ˈmôr ˈsōˌlō ˈvoisəz/ /ən ˌʌnəˈkʌmpəniːd ˈpɑːrt ˈsɔːŋ ˈfɔːr ˈθriː ɜr ˈmɔːr ˈsoʊˌloʊ ˈvɔɪsəz/

  Günün kelimesi

  prevaricate