an integral without specified limits

listen to the pronunciation of an integral without specified limits
İngilizce - Türkçe

an integral without specified limits teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

indefinite
belirsiz

Onun süresi belirsiz bir kontratı var. - She has an indefinite contract.

Sendika belirsiz bir süre için greve gitti. - The union went out on a strike for an indefinite period.

indefinite
{s} kesin olmayan
indefinite
(Kanun) gayrı muayyen
indefinite
(Kanun) gayri muayyen
indefinite
belirtisiz
indefinite
sonsuz

Evren sonsuza kadar genişleyecek mi? - Will the universe expand indefinitely?

indefinite
mühletsiz
indefinite
sınırsız

Sami sınırsız hasta iznindeydi. - Sami was on indefinite sick leave.

indefinite
sınırsız bir süre için
indefinite
bellisiz
indefinite
{s} sayısız
indefinite
belgisiz indefinite article belgisiz sıfat
indefinite
sayısı çok olan gram
indefinite
{s} belgisiz
indefinite
bir indefinite pronoun belgisiz zamir
indefinite
{s} süresiz

Oyun süresiz olarak ertelendi. - The game has been postponed indefinitely.

Regency Oteli süresiz olarak kapatıldı. - The Regency Hotel was closed indefinitely.

indefinite
{s} dilb. belgisiz
İngilizce - İngilizce
indefinite
an integral without specified limits

  Heceleme

  an in·te·gral with·out spe·ci·fied limits

  Türkçe nasıl söylenir

  ın întıgrıl wîdhaut spesıfayd lîmıts

  Telaffuz

  /ən ˈəntəgrəl wəᴛʜˈout ˈspesəˌfīd ˈləməts/ /ən ˈɪntəɡrəl wɪðˈaʊt ˈspɛsəˌfaɪd ˈlɪməts/

  Günün kelimesi

  artiodactyl