an erroneous mental representation

listen to the pronunciation of an erroneous mental representation
İngilizce - Türkçe

an erroneous mental representation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

illusion
(Tıp) ilüzyon
illusion
(Havacılık) yanılma
illusion
(Felsefe) yanılmasa
illusion
algı yanılması
illusion
düş

İşte bir optik illüzyon: aslında monitörünüze bakarken, bir küpe baktığınızı düşünürsünüz. - Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, while in fact you are looking at your monitor.

Senin düşmanların sadece bir yanılsama. - Your enemies are just an illusion.

illusion
yanlış görüş
illusion
yanılsama

Aşk gerçek mi yoksa sadece bir yanılsama mı? - Is love real or is it just an illusion?

Aşk var mı yoksa sadece bir yanılsama mı? - Does love exist or is it only an illusion?

illusion
{i} göz aldanması

Her şey sadece bir göz aldanması. - Everything is just an illusion.

illusion
aldatıcı görünüş
illusion
{i} hayal

İnsanlar dişleri olmadan, saçları olmadan, hayalleri olmadan doğarlar. Ve aynı şekilde ölürler: dişleri olmadan, saçları olmadan ve hayalleri olmadan. - Man is born without teeth, without hair, and without illusions. And he dies the same way: without teeth, without hair, and without illusions.

Her şey bir hayalden ibaret. - Everything is just an illusion.

illusion
(isim) illüzyon, yanılsama, aldatıcı görünüş, hayal, göz aldanması, aldatma
illusion
(Tıp) Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon
illusion
optical illusion gözü aldatan görüntü
illusion
{i} illüzyon

Bu ondan daha uzun görünür ama o bir optik illüzyondur. - This looks longer than that, but it is an optical illusion.

Daimi barış, illüzyondan başka bir şey değildir. - Permanent peace is nothing but an illusion.

illusion
çok ince ipekli kumaş
İngilizce - İngilizce
illusion
semblance
an erroneous mental representation

  Heceleme

  an er·ro·ne·ous men·tal rep·re·sen·ta·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ın erōniıs mentıl reprızenteyşın

  Telaffuz

  /ən eˈrōnēəs ˈmentəl ˌreprəzenˈtāsʜən/ /ən ɛˈroʊniːəs ˈmɛntəl ˌrɛprəzɛnˈteɪʃən/

  Günün kelimesi

  disinter