illüzyon

listen to the pronunciation of illüzyon
Türkçe - İngilizce
illusion

Permanent peace is nothing but an illusion. - Daimi barış, illüzyondan başka bir şey değildir.

Tom didn't have any illusions about the future. - Tom'un gelecek hakkında hiç illüzyonları yoktu.

illüzyon ile ilgili
phantasmal
optik illüzyon
optical illusion
Türkçe - Türkçe
Yanılsama
kömen
İLLÜZYON
(Hukuk) Görünüşe göre gerçek sanılan, zihin yanılması
İllüzyon
göz bağı
illüzyon