an administrative subdivision in southern english counties and other countries

listen to the pronunciation of an administrative subdivision in southern english counties and other countries
İngilizce - Türkçe

an administrative subdivision in southern english counties and other countries teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hundred
yüz

Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var. - I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do.

Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar. - The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour.

hundred
a hundred per- cent yüzde yüz
hundred
{i} yüzlük
hundred
hundredth s
hundred
{i} yüz, yüz rakamı (100, C)
hundred
yüz rakamı
hundred
yüzüncü

Yüzüncü doğum gününden birkaç gün önce vefat etti. - He passed away several days before his hundredth birthday.

Yüzüncü doğum gününde birkaç gün içerisinde öldü. - He died within a few days of his hundredth birthday.

hundred
(isim) yüzlük
hundred
yüz misli
hundred
a hundredfold yüz kat
hundred
hundredweight112 librelik ingiliz ağırlık ölçü birimi
hundred
yüz rakamı, 100
hundred
100 librelik Amerikan ağırlık ölçü birimi
İngilizce - İngilizce
hundred
an administrative subdivision in southern english counties and other countries

  Heceleme

  an ad·min·is·tra·tive sub·di·vi·sion in south·ern Eng·lish counties and oth·er countries

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ıdmînıstreytîv sʌbdîvîjın în sʌdhırn înglîş kauniz ınd ʌdhır kʌntriz

  Telaffuz

  /ən ədˈmənəˌstrātəv ˈsəbdəˌvəᴢʜən ən ˈsəᴛʜərn ˈəɴɢləsʜ ˈkounēz ənd ˈəᴛʜər ˈkəntrēz/ /ən ədˈmɪnəˌstreɪtɪv ˈsʌbdɪˌvɪʒən ɪn ˈsʌðɜrn ˈɪŋlɪʃ ˈkaʊniːz ənd ˈʌðɜr ˈkʌntriːz/

  Günün kelimesi

  jaunty