an administrative subdivision in southern english counties and other countries

listen to the pronunciation of an administrative subdivision in southern english counties and other countries
Englisch - Türkisch

Definition von an administrative subdivision in southern english counties and other countries im Englisch Türkisch wörterbuch

hundred
yüz

Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var. - I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do.

Yüz elli kişi maraton yarışına girdi. - One hundred and fifty people entered the marathon race.

hundred
a hundred per- cent yüzde yüz
hundred
{i} yüzlük
hundred
hundredth s
hundred
{i} yüz, yüz rakamı (100, C)
hundred
yüz rakamı
hundred
yüzüncü

Yüzüncü doğum gününden birkaç gün önce vefat etti. - He passed away several days before his hundredth birthday.

Yüzüncü doğum gününde birkaç gün içerisinde öldü. - He died within a few days of his hundredth birthday.

hundred
(isim) yüzlük
hundred
yüz misli
hundred
a hundredfold yüz kat
hundred
hundredweight112 librelik ingiliz ağırlık ölçü birimi
hundred
yüz rakamı, 100
hundred
100 librelik Amerikan ağırlık ölçü birimi
Englisch - Englisch
hundred
an administrative subdivision in southern english counties and other countries

  Silbentrennung

  an ad·min·is·tra·tive sub·di·vi·sion in south·ern Eng·lish counties and oth·er countries

  Türkische aussprache

  ın ıdmînıstreytîv sʌbdîvîjın în sʌdhırn înglîş kauniz ınd ʌdhır kʌntriz

  Aussprache

  /ən ədˈmənəˌstrātəv ˈsəbdəˌvəᴢʜən ən ˈsəᴛʜərn ˈəɴɢləsʜ ˈkounēz ənd ˈəᴛʜər ˈkəntrēz/ /ən ədˈmɪnəˌstreɪtɪv ˈsʌbdɪˌvɪʒən ɪn ˈsʌðɜrn ˈɪŋlɪʃ ˈkaʊniːz ənd ˈʌðɜr ˈkʌntriːz/

  Wort des Tages

  canard
Favoriten