an additive used to retard undesirable chemical action in a product

listen to the pronunciation of an additive used to retard undesirable chemical action in a product
İngilizce - Türkçe

an additive used to retard undesirable chemical action in a product teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inhibitor
(Denizbilim) ketleyici
inhibitor
(Askeri) kanalizör
inhibitor
yavaşlatıcı
inhibitor
inhibitör

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

inhibitor
menetme
inhibitor
{i} önleyici
inhibitor
(Tıp) Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen
inhibitor
engelleyici
inhibitor
(İnşaat) tutucu
inhibitor
(Askeri) KANALİZÖR, NEGATİF KANALİZÖR (HV.): Yanıcı sathı sınırlamak veya yanış fiiline istikamet vermek üzere katı bir yakıta tatbik edilmiş bir madde
inhibitor
{i} durdurucu
İngilizce - İngilizce
inhibitor
an additive used to retard undesirable chemical action in a product

  Heceleme

  an ad·di·tive used to re·tard un·de·sir·a·ble che·mi·cal ac·tion in a prod·uct

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ädıtîv yuzd tı ritärd ʌndîzayrıbıl kemıkıl äkşın în ı prädıkt

  Telaffuz

  /ən ˈadətəv ˈyo͞ozd tə rēˈtärd ˌəndəˈzīrəbəl ˈkeməkəl ˈaksʜən ən ə ˈprädəkt/ /ən ˈædətɪv ˈjuːzd tə riːˈtɑːrd ˌʌndɪˈzaɪrəbəl ˈkɛməkəl ˈækʃən ɪn ə ˈprɑːdəkt/

  Günün kelimesi

  dressage