amicably

listen to the pronunciation of amicably
İngilizce - Türkçe
dostça

Meselenin dostça halledilmesine memnunum. - I am glad that the matter was settled amicably.

Bunu dostça halledeceğiz. - We'll work this out amicably.

barışçı olarak
barışçıl
dostane
friendly
{s} arkadaş canlısı

Tom arkadaş canlısı bir adam gibi görünüyor.. - Tom appears to be a friendly guy.

Sınıfımdaki bütün öğrenciler arkadaş canlısı. - All the students in my class are friendly.

friendly
{s} cana yakın

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Ken cana yakın bir kişi gibi görünüyor. - Ken seems to be a friendly person.

friendly
dostça

Onunla dostça ilişkiler içindedir. - He is on friendly terms with her.

Amcam bana dostça bir tavsiye verdi. - The uncle gave me a friendly piece of advice.

amicable
barışçıl
amicable
arkadaşça
friendly
babacan
friendly
yardıma hazır
friendly
doştça
friendly
yakınlık göstermek
friendly
hayırhah
friendly
kanı sıcak
settle a matter amicably
tatlıya bağlamak
amicable
dostça
amicable
dosthane
friendly
içten
friendly
dost

Ken dost canlısı bir kişi olarak görünüyor. - Ken appears to be a friendly person.

Bana dostça bir öğüt verdi. - He gave me a piece of friendly advice.

friendly
yardımsever
amicable
barışçıl bir şekilde
amicable
dostane

Tom erkek arkadaşı John'dan tamamen farklıydı, o dostane ve hayırseverdi. - Completely different from Tom was his boyfriend John, who was amicable and philanthropic.

amicable
girgin
amicable
iyi niyetli olarak
amicable
dostça amicably dostçasına
friendly
dostu

Bu ev çevre dostudur. - This house is environmentally friendly.

Tüm ürünlerinin çevre dostu olduğunu söylüyorlar. - They claim that all their products are environmentally friendly.

friendly
eğlence kabilinden müsait
friendly
{s} samimi

Yeni başkan, sıcak ve samimi bir insandı. - The new president was a warm and friendly man.

O sıcak, samimi bir toplantı oldu. - It was a warm, friendly meeting.

friendly
dostluk maç
friendly
dostluk maçı
İngilizce - İngilizce
characterized by an absence of antagonism, especially in commonly difficult situations
friendly; in an amicable manner
{a} in a friendly way, obligingly
in an amicable manner; "they separated amicably"
{s} in a friendly manner, amiably, cordially
in an amicable manner; "they separated amicably
friendly
In an amicable manner
amic
Of, relating to, or derived from ammonia
amicable
done in a friendly spirit
amicable
{a} friendly, kind, obliding, courteous
Amicable
characterized by friendship and good will
amic
Of, relating to, or derived from an amine, amide or amic acid
amic
Related to, or derived, ammonia; used chiefly as a suffix; as, amic acid; phosphamic acid
amicable
{s} friendly, cordial, amiable, sociable
amicable
When people have an amicable relationship, they are pleasant to each other and solve their problems without quarrelling. The meeting ended on reasonably amicable terms = friendly hostile + amicably ami·cably He hoped the dispute could be settled amicably. an amicable agreement, relationship etc is one in which people feel friendly towards each other and do not want to quarrel (amicablis, from amicus )
amicable
Showing friendliness or goodwill
amicable
Friendly; proceeding from, or exhibiting, friendliness; after the manner of friends; peaceable; as, an amicable disposition, or arrangement
amicably

  Heceleme

  a·mi·ca·bly

  Türkçe nasıl söylenir

  ämîkıbli

  Telaffuz

  /ˈaməkəblē/ /ˈæmɪkəbliː/

  Etimoloji

  [ 'a-mi-k&-b&l ] (adjective.) 15th century. From amicable +‎ -ly

  Günün kelimesi

  lee