amfi

listen to the pronunciation of amfi
Türkçe - İngilizce
amfiteatr
theater
amphitheatre [Brit.]
lecture room, amphitheater
natural amphitheater, bowl-shaped hillside
amphitheater
theatre [Brit.]
lecture theater
{i} theatre

Tom's voice was so soft it was barely audible to those sitting at the back of the lecture theatre. - Tom'un sesi o kadar hafifti ki amfinin arkasında oturanlara zar zor duyulabiliyordu.

lecture hall

The students streamed towards the lecture hall. - Öğrenciler amfiye akın ettiler.

amp
{i} amphitheatre
ön amfi
(Muzik) preamp
anfi
amplifier
Türkçe - Türkçe
Fakültelerde öğrencilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
Amfiteatr kelimesinin kısaltılmışı
Karnı geniş testi
Amfiteatr
amfi tiyatro
(Sanat) Amphi theater
amfi tiyatro
Yunan ve Roma'da sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen açık hava tiyatrosu
anfi
bakınız amfiteatr
amfi