amplifier

listen to the pronunciation of amplifier
İngilizce - Türkçe
(Denizbilim) yükseltger
(Denizbilim) güçlendirme
(Biyokimya) güçlendirici
(Dilbilim) büyültücü
yükselteç
amplifikatör

O amplifikatör çalışmıyor. - That amplifier doesn't work.

Bu, piyasadaki en iyi amplifikatör. - This is the best amplifier on the market.

{i} yükseltici
{i} hopârlör
{i} büyütücü alet
(Askeri) YÜKSELTEÇ: Elektriksel, hidrolik ve mekanik palslarla ses palslarını veya sinyallerini şiddetlendirmek için kullanılan cihaz veya bir elektriksel devrede, akımların frekansa oranla güç derecelerini, özel bir tarzda yükseltmek için faydalanılan düzen
(Teknik,Televizyon) kuvvetlendirici
anfi
geribildirim
fidbek
amplifier gain
(Bilgisayar,Teknik) yükselteç kazancı
amplifier noise
(Bilgisayar,Teknik) yükselteç gürültüsü
amplifier tube
amplifikatör lambası
amplifier valve
amplifikatör lambası
amplifier circuit
(Tıp) kuvvetlendirici devre
amplifier gain
yukseltec kazanci
amplifier noise
yukseltec gurultusu
amplifier; analysis of mobility platform
(Askeri) yükselteç; hareket yeteneği platform analizi
audio amplifier
ses dalgası yükselticisi
audio amplifier
işitsel yükselteç
booster amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) ek güç yükselteci
broadband amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) genişbantlı yükselteç
buffer amplifier
(Bilgisayar,Teknik) yastık yükselteç
chopper amplifier
(Bilgisayar,Teknik) kıyıcı yükselteç
distributed amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) dağıtık yükselteç
feedback amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) geribeslemeli yükselteç
inverting amplifier
(Bilgisayar,Teknik) evirici yükselteç
isolation amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) yalıtım yükselteci
operational amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) işlemsel yükselteç
operational amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) işlemsel kuvvetlendirici
receiving amplifier
(Bilgisayar,Teknik) alış yükselteci
summing amplifier
toplayan yükselteç
aerial amplifier
anten güçlendirici
audio amplifier
odyoamplifikatör
audiofrequency amplifier
ses frekans amplifikatörü
b amplifier
b kuvvetlendiricisi
balanced amplifier
dengeli kuvvetlendirici
bilateral amplifier
iki yönlü kuvvetlendirici
bridging amplifier
gözlem kuvvetlendiricisi
broadband amplifier
geniş bantlı kuvvetlendirici
cascade amplifier
kaskat amplifikatör
cascade amplifier
kaskat kuvvetlendirici
cathode coupled amplifier
katot kuplajlı amplifikatör
ceramic amplifier
seramik amplifikatör
ceramic amplifier
seramik kuvvetlendirici
chrominance amplifier
renklilik amplifikatörü
class a amplifier
a sınıfı amplifikatör
class b amplifier
b sınıfı amplifikatör
common base amplifier
ortak bazlı kuvvetlendirici
common emitter amplifier
ortak emitörlü kuvvetlendirici
crossed field amplifier
çapraz alanlı kuvvetlendirici
current amplifier
akım amplifikatörü
dielectric amplifier
dielektrik amplifikatör
difference amplifier
diferansiyel amplifikatör
differential amplifier
ayrımsal yükselteç
diode amplifier
diyot kuvvetlendirici
direct coupling amplifier
doğrudan bağlamalı kuvvetlendirici
direct current amplifier
doğru akım amplifikatörü
distributed amplifier
dağıtılmış amplifikatör
distributing amplifier
dağıtım amplifikatörü
distribution amplifier
dağıtım amplifikatörü
double tuned amplifier
çift akortlu kuvvetlendirici
dual stereo amplifier
çift kanal stereo amplifikatör
high fidelity amplifier
yüksek sadakatli kuvvetlendirici
horizontal amplifier
yatay amplifikatör
hydraulic amplifier
hidrolik amplifikatör
integrated amplifier
entegre amplifikatör
intermediat frequency amplifier
ara frekans amplifikatöru
isolation amplifier
izolasyon kuvvetlendiricisi
klystron amplifier
klistron amplifikatörü
limiting amplifier
sınırlayıcı amplifikatör
line amplifier
hat amplifikatörü
linear amplifier
lineer amplifikatör
linear amplifier
doğrusal yükselteç
linear amplifier
lineer kuvvetlendirici
logarithmic amplifier
logaritmik kuvvetlendirici
low frequency amplifier
alçak frekans amplifikatörü
magnetic amplifier
manyetik amplifikatör
microphone amplifier
mikrofon amplifikatörü
operational amplifier
işlemsel amplifikatör
output amplifier
çıkış yükselteci
output amplifier
çıkış amplifikatörü
parametric amplifier
parametrik amplifikatör
power amplifier
güç yükselteci
pulse amplifier
darbe amplifikatörü
pulse amplifier
puls amplifikatörü
push pull amplifier
it çek yükselteci
switch amplifier
anahtar yükseltici
amplifiers
kuvvetlendiriciler
cathode coupled amplifier
katot kuplajli amplifikatör
crossed field amplifier
çapraz alanli kuvvetlendirici
final amplifier
çıkış amplifikatörü
grass amplifier
cim amfi
grounded base amplifier
ortak bazlı transistör
mid-frequency amplifier
ara frekans yükselteci
modulated amplifier
modüle amplifikatör, kiplenik yükselteç
non-inverting amplifier
Evirici olmayan yükselteç
optical parametric amplifier
Optik parametrik yükselteç
output amplifier
çıkış amplifikatörü, çıkış yükselteci
paraphase amplifier
paraphase amplifikatör
photocell amplifier
fotosel kuvvetlendiricisi
recording amplifier
kayıt kuvvetlendiricisi
resistance amplifier
dirençli amplifikatör, dirençli yükselteç
semiconductor laser amplifier
yarıiletken lazer amplifikatör
servo amplifier
servo amplifikatör
sound amplifier
akustik amplifikatör, ses yükselteci
speech amplifier
ses amplifikatörü, ses yükselteci
television amplifier
televizyon amplifikatörü
thermionic amplifier
termiyonik amplifikatör
transistor amplifier
transistörlü amplifikatör
trap amplifier
tuzak amplifikatörü
travelling wave amplifier
yürüyen dalga amplifikatörü
tuned amplifier
akortlu amplifikatör
voice amplifier
ses yükseltici
voltage amplifier
voltaj amplifikatörü, gerilim yükselteci
Yarn monitor amplifier
(Tekstil) İplik yoklama kuvvetlendiricisi
aerial amplifier
anten kuvvetlendiricisi
antenna amplifier
anten yukselteci
baseband amplifier
tabanbant yukselteci
bistable amplifier
iki durumlu yukseltec
booster amplifier
ek guc yukselteci
bridging amplifier
dinleme amplifikatörü
buffer amplifier
yastik yukseltec
cascade amplifier
kasket kuvvetlendirici
charge amplifier
yuk yukselteci
chopper amplifier
kiyici yukseltec
d.c. amplifier
(Nükleer Bilimler) doğru akım yükselteçi
detonation cord amplifier
(Askeri) ATEŞLEME FİTİLİ YÜKSELTİCİSİ: Barutun ateşlenmesini ve aynı zamanda infilak dalgalarının başka baruta geçmesini sağlayan ateşleme fitiline bağlı bir araç
difference amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) fark kuvvetlendirici
difference amplifier
(Nükleer Bilimler) farksal yükselteç
electronic amplifier
elektronik yükseltici
feedback amplifier
geribeslemeli yukseltec
high power amplifier
(Askeri) yüksek güçlü yükselteç
integrated amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) tümleşik yükselteç
integrating amplifier
tumlevsel yukseltec
intermediate frequency amplifier
(İF) ara frekans (siklik) yukselteci
inverting amplifier
evirici yukseltec
isolated amplifier
(Askeri) yalıtılmış yükselteç
lead agent; legal adviser; line amplifier; loop key generator (LKG) adapter
(Askeri) lider kuruluş; hukuki danışman; hat yükselticisi; çevrim anahtarı üreteç (LKG) adaptörü
limiting amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) sınırlayıcı yükselteç
lineer amplifier
(Nükleer Bilimler) doğrusal yükselteç
logarithmic amplifier
(Nükleer Bilimler) logaritmik yükseltici
low noise amplifier
(LNA) dusuk gurultulu yukseltec
low voice amplifier
(Askeri) düşük ses yükselteci
monitoring amplifier
dinleme yukselteci
narrow band amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) dar bantlı kuvvetlendirici
operation amplifier
(Nükleer Bilimler) işlemsel yükselteç
operational amplifier
islemsel yukseltec
parametric amplifier
parametrik yukseltec
pickup amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) pikap amplifikatörü
power amplifier
amplifikatör
proportional amplifier
(Nükleer Bilimler) orantılı yükselteç
pulse amplifier
darbe kuvvetlendirici
pulse amplifier
(Bilgisayar,Teknik) darbe yükselteci
pulse amplifier
darbe yukselteci
push pull amplifier
it-çek yükselteci
radio frequency amplifier
radyo frekansinda yukseltec
receiving amplifier
alis yukselteci
servo amplifier
servo kuvvetlendiricisi
solid state amplifier
katihal yukselteci
summing amplifier
toplayan yukseltec
television amplifier
(Televizyon) televizyon kuvvetlendiricisi
thermionic amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) termiyonik kuvvetlendirici
torque amplifier
tork yükselticisi
transmission line amplifier
iletim hatti yukselteci
venturi vacuum amplifier
(Otomotiv) venturi vakum amplifikatörü
venturi vacuum amplifier
(Otomotiv) venturi vakum güçlendiricisi
vibration amplifier
(Elektrik, Elektronik) titreşim amplifikatörü
video amplifier
video amplifikatörü
video amplifier
(Askeri) VİDEO AMPLİFİKATÖRÜ: Odyo frekans bandını ihtiva eden ve bunu da aşan çok geniş bir frekans sahası üzerinde amplifikasyon yapabilen bir devre
İngilizce - İngilizce
An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal
Anything that amplifies, or makes something larger or more intense
An amp; a particular type of speaker used in live performances
{n} one who enlarges or exaggerates
Any device that amplifies an electronic signal
A device that increases signal strength In audio, two different kinds of amplifiers exist – preamplifiers and power amplifiers A preamplifier provides voltage gain for the small output voltage of a source component [tuner, CD player, DVD player, tape deck or turntable], while a power amplifier amplifies the preamp signal and adds the necessary current to drive and control a loudspeaker Solid state power amplifiers are current devices while tube amps are voltage devices Depending on how much input voltage an amplifier requires to be driven to full output [a function of its input sensitivity], a preamp may never actually amplify the source signal but merely reduce it [attenuate] and add volume control and source switching A typical music amplifier sports two channels, while a single-channel amplifier is called a monoblock Home theater amplifiers feature multiple channels anywhere from 1 to 7
An amplifier is an electrical component that boosts the strength or amplitude of a transmitted, usually analog, signal It is functionally equivalent to a repeater in digital transmissions
A device which takes in a weak electric signal and sends out a stronger one Amplifiers are used to boost electrical signals in many electronic devices, including radios, televisions, and telephones Both vacuum tubes and transistors can be amplifiers, though today vacuum tubes are rarely used for this purpose
The amplifier multiplies an electrical signal with a certain amplification factor to allow low-level measured signals to be further processed by the electronics
A circuit that produces a larger output power, voltage or current than was applied at its input
A device used to increase the voltage amplitude of a signal
electronic equipment that increases strength of signals passing through it
a device that increases the amplitude, power or current of a signal The resulting signal is a reproduction of the input signal as well as this increase
A device that strengthens the signal of an analog transmission As an analog signal moves further from its point of origin, it weakens in strength, so amplification is required to restore the signal quality for the receiver
A device for increasing the power associated with a phenomenon without appreciably altering its quality and in which an input signal controls power from a source independent of the signal and delivers an output that bears some relationship to, and is generally greater than, the input signal
A device used to make an audio signal greater It does not do anything more or less, although a mixer may be in the same box and the box is then called the amplifier
An electronic component used to increase the strength of a transmitted analog signal Performance is measured in deciBels (dB) Similar to a repeater in digital systems
A device which increases the amplitude or level of an electrical signal making the resultant sound louder
A device which enables an input signal to control power from a source independent of the signal and thus be capable of delivering an output which bears some relationship to, and is generally greater than, the input signal
An electrical circuit that increases the power, voltage or current of an applied signal
electronic devices, spaced at intervals throughout a cable television system, used to boost the strength of the cable signal as it passes from the head end to the subscriber In coaxial cable systems, amplifiers are needed approximately every 1,500 feet Amplifiers are also used in twisted copper pair telephone lines
An electronic device used to increase the amplitude or power level of a signal Amplifiers are used in telecommunications on analog transmission lines to offset the signal loss that occurs as the signal is propagated along the line
An electronic device used to increase the strength (power) of a signal fed into it
a component or device intended to sense a signal and produce a larger version of that signal In general, any amplifying device is limited by available power, frequency response, and device maximums for voltage, current, and power dissipation Also see: voltage divider Transistors are analog amplifiers which are basically linear over a reasonable range and so require DC power In contrast, Relays are classically mechanical devices with direct metal-to-metal moving connections, and so can handle generally higher power and AC current
An electronic device used in sound system applications to convert a low level signal such as from a microphone or CD player into a high-power signal (rated in watts) capable of powering a loudspeaker to a high sound level
An electronic circuit that draws power from a supply voltage, or voltage source, to produce, at its output, an increased reproduction of the signal existing at its input The amplifying component could be a transistor, vacuum tube, or an appropriate magnetic device
A device which increases the amplitude (level) of an electrical signal (making it louder)
Most commonly an electronic circuit or other device that increases the signal level by increasing voltage or current Buffer amplifiers isolate one part of a circuit from another Impedance matching amplifiers actually could decrease level Preamplifiers are designed to handle small voltages, such as microphone signals Power amplifiers are designed to drive loudspeakers
An amplifier is an electronic device in a radio or stereo system which causes sounds or signals to get louder. Device that responds to a small input signal (voltage, current, or power) and delivers a larger output signal with the same waveform features. Amplifiers are used in radio and television receivers, high-fidelity audio equipment, and computers. Amplification can be provided by electromechanical devices (e.g., transformers and generators) and vacuum tubes, but most electronic systems now employ solid-state microcircuits. One amplifier is usually insufficient, so its output is fed into a second, whose output is fed to a third, and so on, until the output level is satisfactory
One who or that which amplifies
{i} device which amplifies or increases (power, current, etc.)
amplificator
amplifier balance
regulation of relative volume between two or more sound speakers
Darlington amplifier
A current amplifier that utilizes a push-pull transistor
parametric amplifier
a sensitive, low-noise amplifier of high-frequency or microwave radio waves that utilizes an inductor or capacitor whose reactance varies periodically at a similar frequency
push-pull amplifier
An electronic circuit in which two transistors (one as current source, one as sink) are used to amplify a signal
sense amplifier
An electronic circuit used to refresh the value of a bit stored in a DRAM integrated circuit
instrumentation amplifier
An instrumentation amplifier is a type of differential amplifier that has been specifically designed to have characteristics suitable for use in measurement and test equipment. These characteristics include very low DC offset, low drift, low noise, very high open-loop gain, very high common-mode rejection ratio, and very high input impedances. They are used where great accuracy and stability of the circuit both short- and long-term are required
optical parametric amplifier
An optical parametric amplifier, abbreviated OPA, is a laser light source that emits the light of variable wavelengths by an optical parametric amplification process
An amplifier
amp
amplifiers
plural of amplifier
audio amplifier
device which makes sounds louder
audio amplifier
an amplifier that increases the amplitude of reproduced sound
power amplifier
An amplifier which provides high power gain to a wireless transmitter Typical figures of merit include gain, efficiency and linearity (in amplitude and phase modulated systems) and stability *
power amplifier
An amplifier that delivers a certain amount of alternating-current power to a load Used in audio-frequency and radio-frequency applications
power amplifier
A class of amplifiers that have the primary purpose of delivering high output power (usually accompanied by significant dissipated power)
power amplifier
Takes the low powered output from a Pre Amplifier (see below) and drives the speakers By separating the Pre amplifier stage from the Power amplifier stage, normally contained within the same box in a stereo integrated amplifier, the internal interference is reduced giving a stronger, higher quality sound The Power amp takes the variable signal and amplifies it by a fixed amount - the volume is controlled by the Pre amplifier
power amplifier
A component, or part of a component, that strengthens the audio signal from a pre-amplifier so that it can drive speakers
power amplifier
An electronic device that increases the volume of a signal A basic unit of all sound systems Power amps are typically connected to a preamp which provides controls for individual functions: level, tone, etc
power amplifier
Converts sound signals of line level (approx 1 volt) into tens of volts, with currents of around 1 Amp to drive speakers
power amplifier
The amplification device which boosts the level of a line-level signal in order to supply sufficient power to directly drive a speaker
power amplifier
As opposed to a pre-amplifier, the power amplifier can produce am audio signal with enough energy to drive for example a speaker or a pair of headphones The amount of output signal power is normally measured in Watts (W) A power amplifier (or "power amp" for short) is by nature an analogue device, by the way
power amplifier
An amplifier that takes line level audio signals and make them strong enough to power a speaker
power amplifier
The final stage of amplification (e g , You must use a power amplifier to drive your speakers )
speech amplifier
loudspeaker
amplifier