all round defense

listen to the pronunciation of all round defense
İngilizce - Türkçe
(Askeri) ÇEPEÇEVRE SAVUNMA: Her istikametten gelmesi muhtemel düşman taarruzlarını karşılamak suretiyle yapılan savunma. Birlik, kendi esas ateş mevzilerinde, bütün istikametlere karşı savunma yapabilir veya yedek ateş mevzileri hazırlayabilir yada, yan ve gerilerden gelen tehlikelere karşı kıtaları kaydırabilir, Buna "all-round defense" de denir. Ayrıca bakınız: "perimeter defense"
all round defense

  Heceleme

  all round de·fense

  Türkçe nasıl söylenir

  ôl raund dîfens

  Telaffuz

  /ˈôl ˈround dəˈfens/ /ˈɔːl ˈraʊnd dɪˈfɛns/