bence

listen to the pronunciation of bence
Türkçe - İngilizce
according to me
to my way of thinking
i think

I think Tom and Mary are too young to get married. - Bence Tom ve Mary evlenmek için çok genç.

I think it won't rain tomorrow. - Bence yarın yağmur yağmayacak.

in my opinion

In my opinion, Twitter is a waste of time. - Bence Twitter bir zaman kaybıdır.

In my opinion, it's quite unsuitable. - Bence, o oldukça uygunsuz.

speaking for myself
as far as i am concerned
in my judgement
for my money
from my point of view
as I see it

As I see it, that is the best way. - Bence, o en iyi yoldur.

in my estimation
all I know
as for me, in my opinion, in my estimation, as far as I'm concerned, I think
as for me

As for me, I think the play was quite interesting. - Bence, sanıyorum oyun oldukça ilginçti.

As for me, I won't be able to attend today's meeting. - Bence, bugünkü toplantıya katılamayacağım.

according to me, as for me
for my part
as far as I'm concerned
ben
i
bence de
i think so
bence hava hoş
i dont mind
bence jones proteini
(Biyoloji) bence jones albumin
bence jones proteini
(Biyoloji) bence jones protein
bence mahzuru yok
i dont mind
bence muhakkak
i can't help thinking
ben
beauty spot
ben
myself

For myself, I would like to take part in the game. - Ben şahsen oyuna katılmak istiyorum.

I can't bring myself to trust his story. - Ben onun hikayesine inanamıyorum.

ben
nevus
ben
the "I" part of the psyche
Ben
(Diş Hekimliği) naevus
ben
dark fleck of color (in the skin of a ripening fruit)
ben
freckle (on a person's skin)
ben
spot, macula (in the eye)
ben
(Anatomi) spiloma
ben
yours

In that respect, my opinion differs from yours. - O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır.

My opinion is similar to yours. - Benim görüşüm seninkine benzer.

ben
ego

Tom is young, rich, spoiled and egocentric. - Tom, genç, zengin, şımarık ve benmerkezcidir.

Thomas thinks he's the center of the world. He's very egocentric. - Thomas kendisini dünyanın merkezi zannediyor. O, çok ben merkezci.

ben
mole

Where do all these moles come from? - Tüm bu benler nereden geliyor?

She had a mole on her face. - Onun yüzünde bir ben var.

ben
me
ben
ive
ben
i'm
ben
mole, beauty spot
ben
mole; ego
ben
mole; beauty spot
İngilizce - İngilizce

bence teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Ben
A diminutive of the male given name Benjamin or, less often, of Benedict
ben
The oil of the ben seed
ben
Son of (used with Hebrew and Arabic surnames)
ben
A Scottish or Irish mountain or high peak
ben
A tree, Moringa oleifera or horseradish tree of Arabia and India, which produces oil of ben
ben
Ben-room: The inner room of a two-room hut or shack (as opposed to the but)
ben
Inner, interior
ben
a mountain or tall hill; "they were climbing the ben"
ben
Bentonite
ben
Within. Akiba ben Joseph Alfasi Isaac ben Jacob Alkalai Judah ben Solomon Hai Abba Mari ben Moses ben Joseph Israel ben Eliezer Ben Ali Zine el Abidine Ben Bella Ahmed Ben Nevis Ben Gurion David Big Ben Mohammed ben Brahim Boukharouba Eleazar ben Judah of Worms Eleazar ben Judah ben Kalonymos Elijah ben Solomon Elisha ben Abuyah Hecht Ben Heller Yom Tov Lipmann ben Nathan Ha Levi Hogan Ben Solomon ben Yehuda ibn Gabirol Ibn Tibbon Judah ben Saul Ishmael ben Elisha Israeli Isaac ben Solomon Jacob ben Asher Johanan ben Zakkai Joseph Ben Matthias Judah ben Samuel Karo Joseph ben Ephraim Luria Isaac ben Solomon Salomon ben Joshua Moses ben Maimon Manasseh ben Israel Meir ben Baruch Moses ben Menachem Moses ben Shem Tov Prusiner Stanley Ben Saadia ben Joseph
ben
A hoglike mammal of New Guinea (Porcula papuensis)
ben
EPA's computer model for analyzing a violator's economic gain from not complying with the law
ben
Son of; frequently used in personal names, as Ben-Gurion
ben
benedictive mood
ben
a mountain peak
ben
(Hebrew for "son, son of"; Aramaic bar) Used frequently in "patronymics" (naming by identity of father); Rabbi Akiba ben Joseph means Akiba son of Joseph
ben
Well Used with other words, e g ben marcato, well accented, emphasized
ben
{i} high point, summit, peak
Ben
{i} male first name (form of Benjamin)
ben
Within; in; in or into the interior; toward the inner apartment
ben
indic
ben
An old form of the pl
ben
a mountain or tall hill; "they were climbing the ben
ben
Son of
ben
The seed of one or more species of moringa; as, oil of ben
ben
pr
ben
Motor & Allied Trades Benevolent Fund
ben
The inner or principal room in a hut or house of two rooms; opposed to but, the outer apartment
ben
of Be
Ben
diminutive of Benjamin or, less often, of Benedict or Bernard
ben
The winged seed of the ben tree
ben
The inner room of a two-room hut or shack (as opposed to the but)
Türkçe - Türkçe
Bana göre, düşündüğüm gibi: "Bence büyük bir hizmet görmüş oldu."- B. Felek
Bana göre, düşündüğüm gibi
ben
Olta veya tuzağa konulan yem
ben
Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego
ben
Kuşun yavrusuna taşıdığı yem
ben
Saçta, sakalda beliren beyazlık
ben
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı: "Dedim tane tane olmuş benlerin / Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır."- Âşık Ömer
BEN
(Osmanlı Dönemi) (Bak: Ene) t. Psk: Şuurlu kişiliğimiz. Başlangıçta çocuğun benliği şuurlu değildir. Kendisini başkasından ayıramaz. Fakat canlı olarak ihtiyaç ve istekleri vardır. Benin bu şuursuz haline "alt ben" denir. Kendisi ile başkası arasındaki farkı anlamaya, münasebetler kurmaya, düşünmeğe başlayınca şuurlu kişiliği, beni ortaya çıkar. Ben, kendi menfaatına gördüğü, haz duyduğu herşeyi ister. İsteklerine kendisi için tehlikeli, acı verici gördüğü yerde, yani yine kendisi için sınır koyar. Başkalarını hesaba katma
ben
Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç
ben
Tekil birinci kişiyi gösteren zamir: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer
ben
En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi
Ben
(Osmanlı Dönemi) ENE
Ben
ego
ben
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
ben
Tekil birinci kişiyi gösteren zamir
ben
Tembel hayvan da denilen ve hep ağaçların üstünde asılı olarak yaşayan memeli hayvan
İngilizce - Türkçe

bence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bence jones albumin
bence jones proteini
bence jones protein
bence jones proteini
BEN
(Askeri) temel ansiklopedi numarası (base encyclopedia number - temel ansiklopedi numarası BE number basic encyclopedia number)
Ben
(isim) iç oda (İsk.)
Ben
{i} iç oda (İsk.)
ben
iskoç iç oda
ben
içinde

O utanç içinde başını eğdi. - She bent her head in shame.

ben
banağacı
ben
bu ağacm tohumu
ben
tepe/dağ
ben
bu tohumdan çıkanlan ince yağ
ben
Moringa aptera
ben
iç oda
ben
sorkun ağacı
bence

  Heceleme

  ben·ce

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'ben(t)s-'jOnz- ] (noun.) circa 1923. Henry Bence-Jones died 1873 English physician and chemist.

  Ortak Eşdizimliler

  bence de