all or part of the genetic constitution of an individual or group

listen to the pronunciation of all or part of the genetic constitution of an individual or group
İngilizce - Türkçe

all or part of the genetic constitution of an individual or group teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

genotype
genetik özellik
genotype
genotip

Biyolojide öğrenciler genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrenirler. - In biology, the students learn the difference between the genotype and the phenotype.

genotype
(Denizbilim) kalıttür
genotype
(Nükleer Bilimler) genetik tip
genotype
{i} kalıtsal yapı
genotype
(Tıp) Bir organizmanın herediter esas oluşumu
genotype
(Tıp) Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu
genotype
bir organizmanın sahip olduğu genetik nitelikler
İngilizce - İngilizce
genotype
all or part of the genetic constitution of an individual or group

  Heceleme

  all or part of the ge·net·ic con·sti·tu·tion of an in·di·vi·du·al or group

  Türkçe nasıl söylenir

  ôl ır pärt ıv dhi cınetîk känstıtuşın ıv ın îndıvîcıwıl ır grup

  Telaffuz

  /ˈôl ər ˈpärt əv ᴛʜē ʤəˈnetək ˌkänstəˈto͞osʜən əv ən ˌəndəˈvəʤəwəl ər ˈgro͞op/ /ˈɔːl ɜr ˈpɑːrt əv ðiː ʤəˈnɛtɪk ˌkɑːnstəˈtuːʃən əv ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl ɜr ˈɡruːp/

  Günün kelimesi

  scut