alikeness

listen to the pronunciation of alikeness
İngilizce - Türkçe
benzerlik
similarity
benzerlik

Bu video zararsız bir şakadır ve hiçbir şekilde kimseye hakaret etmek anlamına gelmez. Gerçek karakter veya olaylarla olan herhangi bir benzerlik tesadüftür. - This video is a harmless joke and is in no way meant to insult anyone. Any similarity with real characters or events is coincidental.

Benzerlik oldukça belirsiz. - The similarity is pretty vague.

similarity
{i} benzerlik, benzeyiş, benzeşlik
similarity
(Tıp) Şekil veya yapı bakımından birbirine benzeme, benzerlik
similarity
(Nükleer Bilimler) benzeşim
similarity
yakınlık
similarity
(isim) benzerlik
İngilizce - İngilizce
The result or product of being alike
The state or quality of being alike
{i} similarity
alikeness