admirable, worthy of adoration; cute, delightful, charming

listen to the pronunciation of admirable, worthy of adoration; cute, delightful, charming
İngilizce - Türkçe

admirable, worthy of adoration; cute, delightful, charming teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adorable
tapılası
adorable
şirin

Ne şirin köpek yavruları! - What adorable puppies!

O kedi yavrusu çok şirin. - That kitten is so adorable.

adorable
{s} tapılacak
adorable
çok güzel ve sevimli
adorable
sevimli

Mary Cadılar Bayramı kostümüyle sevimli ve şirin görünüyordu. - Mary looked adorable and cute in her Halloween costume.

Ah Mei sevimli bir kızdır. - Ah Mei is an adorable girl.

adorable
çekici

Tom sadece çok çekici. - Tom is just adorable.

adorable
{s} çok güzel

Tom ve Mary'nin çocukları çok güzel görünüyorlardı. - Tom and Mary's kids looked adorable.

O çok güzel bir kadın. - She is an adorable woman.

adorable
tapınılacak
adorable
sevilmeye layık/çekici
İngilizce - İngilizce
{s} adorable
admirable, worthy of adoration; cute, delightful, charming