adherents of an exclusive system of religious beliefs and practices

listen to the pronunciation of adherents of an exclusive system of religious beliefs and practices
İngilizce - Türkçe

adherents of an exclusive system of religious beliefs and practices teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cult
{i} tarikat

Bu tarikattaki herkes, hapishanedekiler gibi turuncu giysiler giyer. - Everyone in this cult wears orange clothes, just like in jail.

Tom'un bir tarikata katıldığı doğru mu? - Is it true that Tom joined a cult?

cult
{i} kült

Bu doktor bir kültür adamıdır. - This doctor is a man of culture.

Yunan kültürü hakkında çok şey öğrendim. - I learned a lot about Greek culture.

cult
{i} mezhep
cult
{i} tutku

Tatoeba bir tutku değildir. - Tatoeba is not a cult.

cult
rağbet
cult
merak

Japon kültürünü merak ediyorum. - I am curious about Japanese culture.

cult
moda
cult
{i} heves
cult
moda/sadakat/mezhep
cult
{i} inanç
cult
çığır
cult
{i} tapınma
İngilizce - İngilizce
cult
adherents of an exclusive system of religious beliefs and practices

  Heceleme

  adherents of an ex·clu·sive sys·tem of re·li·gious beliefs and practices

  Türkçe nasıl söylenir

  ädhîrınts ıv ın îksklusîv sîstım ıv rilîcıs bîlifs ınd präktısız

  Telaffuz

  /adˈhərənts əv ən əkˈsklo͞osəv ˈsəstəm əv rēˈləʤəs bəˈlēfs ənd ˈpraktəsəz/ /ædˈhɪrənts əv ən ɪkˈskluːsɪv ˈsɪstəm əv riːˈlɪʤəs bɪˈliːfs ənd ˈpræktəsəz/

  Günün kelimesi

  matronym