activation (of a device)

listen to the pronunciation of activation (of a device)
İngilizce - Türkçe

activation (of a device) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operating
faaliyette bulunan
operating
ölçüm yapma
operating
çalıştırma

Gece yarısından sonra bir dans kulübü çalıştırmak Japon hukukuna göre yasal değildir. - Operating a dance club after midnight is illegal according to Japanese law.

operating
işletme

İşletme maliyetlerini kısmamız gerekir. - We need to cut down operating costs.

O, o zaman bir traktörü işletmekle meşguldü. - At that time she was engaged in operating a tractor.

operating
{f} işlet

Favori işletim sistemin nedir? - What's your favorite operating system?

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

operating
işleterek
operating
{s} ameliyat

Tom ameliyat masasında öldü. - Tom died on the operating table.

Onu ameliyathaneye taşı. - Carry her to the operating room.

operating
işletim

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

Arkadaşım yeni işletim sistemi için bir kullanıcı arayüzü tasarlıyor. - My friend is designing a user interface for the new operating system.

operating
{s} kullanma
operating
{f} işlet: prep.işleterek
İngilizce - İngilizce
{i} operating
activation (of a device)